Foto: Commons Wikemedia).

Kiwa GmbH ontving in december 2019 als eerste certificatie-instelling in Duitsland een accreditatie van de Duitse Raad voor Accreditatie om de geschiktheid van producten die in contact met drinkwater komen te toetsen. Kiwa Nederland kan nu dus ook de Duitse markt betreden, stelt Dirkjan van den Berg van Kiwa Nederland.

Het Duitse milieuagentschap publiceerde in maart 2019 nieuwe regels voor drinkwaterhygiëne om aan de huidige Europese Drinkwaterrichtlijn te voldoen. De regels schrijven voor dat een onafhankelijke derde partij de effecten van de materialen en chemicaliën voor de productie en het transport van drinkwater op de drinkwaterkwaliteit toetst. Voorheen waren in Duitsland alleen testen nodig. In Nederland is certificering van deze producten al sinds de jaren ’40 van de vorige eeuw gangbaar: het welbekende Kiwa-certificaat.

Ministeriële regeling

De eisen waaraan deze producten in Nederland moesten voldoen, werden voor 2003 opgesteld door belanghebbenden, zoals drinkwaterbedrijven. Daarna kwam er een ministeriële regeling, de zogeheten Regeling materialen en chemicaliën drink- en warm tapwatervoorziening. Kiwa verwijst in haar beoordelingsrichtlijn naar deze regeling. Het Kiwa Water Mark bewijst dat bedrijven aan de regeling voldoen.

Harmonisatie nationale regels

De nieuwe regels van het Duitse milieuagentschap zijn niet alleen opgesteld om aan de huidige Europese Drinkwaterrichtlijn te voldoen. Ze zijn volgens Van den Berg voornamelijk het gevolg van het 4MS Initiative. Het samenwerkingsverband van Duitsland, Nederland, Frankrijk, Verenigd Koninkrijk en Denemarken richt zich op de harmonisatie van nationale regels voor producten die in contact met drinkwater komen.

“Formeel gezien is Kiwa GmbH de geaccrediteerde partij, maar andere Kiwa-onderdelen, zoals Kiwa Nederland, kunnen optreden als uitvoerder”, licht Van den Berg toe. Het voordeel voor Kiwa en haar klanten is dat een belangrijk deel van de werkzaamheden al uitgevoerd worden voor certificaten volgens de Nederlandse regels. Het Kiwa Water Mark is dus een opstapje naar toegang tot de Duitse markt.