Hemel(s)water
De gepatenteerde technologie van Hemel(s)water wordt onder meer getest bij vijf pilots in Tanzania (foto: Albert Jansen).

Kiwa heeft Hemel(s)water gecertificeerd om drinkwater uit regen te maken. Albert Jansen won met zijn gepatenteerde technologie nationaal en internationaal diverse prijzen. Verschillende pilotonderzoeken in Nederland, België en Tanzania leidden tot dit resultaat. Hemel(s)water start nu met demonstratieprojecten. Het eerste project is een installatie bij Camp&Surf Markermeer in Lelystad.

De gepatenteerde technologie van Hemel(s)water wordt onder meer getest bij vijf pilots in Tanzania. Bij een school, ziekenhuis, waterkiosk, opleidingsinstituut en Nederlands glastuinbouwbedrijf is regen van verschillende metalen daken opgevangen om er drinkwater van te maken. “We waren heel benieuwd naar de metaal concentraties in het drinkwater. Uit metingen van SGS, een internationaal geaccrediteerd drinkwaterlaboratorium, bleek dat de concentratie metalen, waaronder lood en nikkel, ruim onder de norm waren”, zegt Albert Jansen van Hemel(s)water.

Project Hemel(s)water Nederland

Hemel(s)water start nu met een demonstratieproject in Nederland. Op een camping in aanbouw op een strekdam in Lelystad, gaat het bedrijf regenwater van een dak opvangen om een hoogwaardige kwaliteit drinkwater op duurzame wijze te leveren. Door de ligging van Camp & Surf Markermeer op een strekdam, kunnen er geen water- en elektriciteitsleidingen worden aangelegd. Het is een locatie voor surfers waarbij de eigenaar en de gasten zoveel mogelijk met de natuur willen leven en zelfvoorzienendheid voorop staat. Jansen gaat regenwater van een met EPDM gecoat dak opvangen. Dit polymeer zorgt voor een zo’n schoon mogelijk dakoppervlak. Dit project is als eerste beoordeeld door een vakjury van WaterLab Circulair Water.

Zuiveringsstappen

Het regenwater wordt eerst in de bovenste tank opgevangen. Daarna passeert het water een Denutritor (NH4+ verwijdering) en een membraanfilter (verwijdering bacteriën en virussen) dankzij zwaartekracht. Het gezuiverde water wordt als drinkwater opgeslagen in de onderste tank die groot genoeg is om droogteperiodes (8 weken) te overbruggen. Jansen bouwt de installatie met partners PB-International en Lutra. In het gebouw komt ook een afvalwaterzuivering. Het douchewater wordt microbiologisch veilig gezuiverd Markermeerwater.

Monitoren

Vitens gaat de kwaliteit van het drinkwater op alle aspecten die de Drinkwaterwet voorschrijft monitoren. Een opvallende ontwikkeling is dat een drinkwaterbedrijf als partner aan het project deelneemt. Het lijkt er volgens Jansen dan ook op dat sommige drinkwaterbedrijven, zoals Vitens die voornamelijk van grondwater afhankelijk zijn om drinkwater te maken, langzaam maar zeker bezig zijn om dit soort alternatieve bronnen serieuzer te nemen. Het meetprogramma is afgestemd met de Inspectie Leefomgeving en Milieu.

Lees meer nieuws uit de watersector