KIVI komt met nieuwe beroepskwalificatie

Sinds 2011 verstrekt het Koninklijk Instituut Van Ingenieurs (KIVI) de Engineering Card, een bewijs van opname in het Ingenieursregister. Met deze kaart kunnen ingenieurs hun opleiding en werkervaring, door KIVI gevalideerd, zichtbaar maken in bijvoorbeeld het buitenland. Na Duitsland en Nederland voerden ook Tsjechië, Kroatië, Polen, Servië, Slovenië en Portugal de kaart in.

Belangstelling beperkt
Toch blijkt de belangstelling in Nederland beperkt. KIVI verstrekte sinds 2011 slechts honderd Engineering Cards, die de leden 60 euro per stuk kost. “De Engineering Card blijkt maar voor een kleine groep interessant, met name mensen die zelfstandig over de grens werken en vaker moeten aantonen dat zij een ingenieursdiploma bezitten. De invoering van het bachelor-masterstructuur in opleidingen in 2001 heeft bovendien studies al sterk vergelijkbaar gemaakt”, aldus Barbara Remerij (KIVI).

Chartered Ingineer
Hoewel de Engineering Card weinig aftrek vindt, zet het KIVI nu in op een diepgaander, internationaal erkende beroepskwalificatie; de Chartered en Incorporated Engineer, in navolging van het Engelse systeem dat wereldwijd gebruikt wordt. Remerij: “Een commissie toetst of je je vak bijhoudt. Het geeft een waardeoordeel over je niveau. Dat je echt ingenieur bent en niet afgedwaald naar bijvoorbeeld een managersfunctie. De Chartered Engineer is een internationale professionele kwaliteitsstandaard.” 

Pilot
De kwalificatie zal alleen toegankelijk zijn voor KIVI-leden, en wordt voor maximaal een aantal jaar afgegeven. De eerste pilot is gestart, vanaf 2017 is het systeem operationeel.
Voor de introductie van de nieuwe ingenieurstitel heeft de KIVI een overeenkomst gesloten met de Engineering Counsel, de Britse instantie die de registratie van chartered engineers in de Gemenebestlanden beheert.