Kitty Nijmeijer krijgt de KIVI-award voor haar onderzoek naar membranen (foto: KIVI).

Hoogleraar Membraantechnologie Kitty Nijmeijer aan de Technische Universiteit Eindhoven krijgt van het Koninklijk Instituut Van Ingenieurs (KIVI) de Academic Society Award. Nijmeijer doet aan de TU in Eindhoven baanbrekend onderzoek naar membranen. In 2014 werd haar onderzoek toegepast in de energiecentrale op de Afsluitdijk.

Voor de KIVI Academic Society Award komen hoogleraren in aanmerking die zich onderscheiden door uitmuntend onderzoek en hun vermogen om op aansprekende wijze de verbinding tussen wetenschap en maatschappij te leggen. Nijmeijer ontvangt de prijs op de Dag van de Ingenieur op 21 maart.

Blauwe energie
In de energiecentrale op de Afsluitdijk wordt duurzame energie opgewekt door het mengen van rivier- en zeewater. In zout water bevinden zich meer geladen deeltjes (zout-ionen), dan in zoet water. Wanneer tussen beide een membraan wordt geplaatst, vindt ionentransport plaats, dat omgezet wordt in elektriciteit. Membranen kunnen ook gebruikt worden voor het verwijderen van medicijnresten uit water en het terugwinnen van waardevolle stoffen.

Maatschappelijke betekenis
“Ik ben ontzettend blij en zeer vereerd dat ik de Academic Society Award heb gewonnen”, zegt Nijmeijer. “Al vanaf het begin van mijn wetenschappelijke carrière heb ik geprobeerd om onderzoek en maatschappij met elkaar te verbinden, ook toen dat nog niet zo vanzelfsprekend was. Deze prijs is dan ook een grote erkenning voor mij persoonlijk en voor het onderzoek van onze groep.” Volgens KIVI-directeur Micaela dos Ramos brengt het onderzoek van Kitty Nijmeijer belangrijke innovaties teweeg op het grensvlak van duurzame energie, water, materialen en grondstoffen.

DELEN