Kijken achter de dijken

Om de waterbodem in beeld te brengen zijn veel hydrografische technieken beschikbaar. Van een peilstok, via een op afstand bestuurbare singlebeam echolood, tot een 24/7 bemand meetvaartuig. Veel hydrografische technieken zijn de afgelopen 20 jaar vooral in de olie- en gasindustrie ontwikkeld.

Op dinsdagmiddag 20 juni willen we de werelden van de hydrografie en het baggeren in regionaal water bij elkaar brengen. Centrale vraag is: wat kunnen we van elkaar leren?