Kieskompas Waterschappen gelanceerd

Op 18 maart zijn er verkiezingen voor 22 waterschappen, tegelijk met de verkiezingen voor Provinciale Statenverkiezingen. Het Kieskompas is woensdagmiddag onder begeleiding van directeur André Krouwel gelanceerd tijdens het Nationaal Jeugdwaterschapsdebat in Lelystad, waar 500 leerlingen uit heel Nederland met elkaar debatteerden over water.
De stemhulp bij de waterschapsverkiezingen staat sinds gisteren online.

Onmisbaar
Goed waterbeheer is onmisbaar voor het voortbestaan van Nederland. Waterschappen zorgen voor veiligheid, schoon en voldoende water. Maar daarnaast zit er een maatschappelijke waarde aan het werk van de waterschappen, denk aan de zorg voor een mooie leefomgeving, volksgezondheid, het bijdragen aan een duurzame samenleving.
Kieskompas laat zien dat er bij de aankomende waterschapsverkiezingen echt iets valt te kiezen. Hogere dijken of meer ruimte voor het water? Liever een lage waterstand voor de landbouw of een hoger peil tegen verdroging? Natuur of liever recreatie?

Lokale thema’s
Om de Nederlandse kiezers te helpen met het maken van een gefundeerde keuze voor de waterschapsverkiezingen maakte Kieskompas in opdracht van de Unie van Waterschappen 22 online stemhulpen, een voor elk waterschap. Lokale onderwerpen staan centraal in het Kieskompas. In waterschappen aan de kust spelen andere issues dan in het rivierengebied en in gebieden met veel veengronden. Hoe schoon is het open zwemwater? Mogen ganzen worden afgeschoten en muskusratten worden gevangen? Moeten waterschappen democratischer worden, of moeten er juist meer deskundigen in het bestuur komen?
De Kieskompas leidt de burger langs stellingen die relevant zijn voor het eigen waterschap. Er zijn standpunten geformuleerd op de assen ecologie-economie en breed takenpakket-smal takenpakket. 

Ook kan er worden doorgeklikt naar meer informatie over waterschappen in het algemeen en het eigen waterschap.