Kierbesluit: Verleggen innamepunten zoetwater van start

Via compenserende maatregelen zorgen het waterschap, het drinkwaterbedrijf en Rijkswaterstaat voor zoet water in sloten en singels en voldoende aanvoer voor de drinkwaterzuivering. Het Kierbesluit houdt in dat de Haringvlietsluizen ‘op een kier worden gezet’ als de waterstand op het Haringvliet lager is dan op zee. Dat is van belang voor de internationale vismigratie. 
Verzilting
Via de kieren kunnen trekvissen zoals, zalm en zeeforel, de sluizen passeren richting hun paaigebieden, die stroomopwaarts liggen. Glasalen en botlarven worden juist volwassen in zoetwater en trekken naar zee om zich voort te planten. De sluizen worden afhankelijk van de waterafvoer van de Rijn zo bediend dat het zoute water niet verder komt dan de lijn Middelharnis – ingang Spui. Inname van zoet water blijft op het Haringvliet gegarandeerd ten oosten van de lijn Middelharnis en het Spui. 

Principebesluit
Op 20 juni 2013 is door minister Schultz, na politiek gesteggel in het vorige kabinet, besloten dat de sluizen (conform de Europese afspraken) in 2018 op een kier gaan.