Keringen dicht, situatie rond hoogwater beheersbaar

Dinsdagavond laat nam de kans dat het criterium voor sluiting van Maeslantkering (waterstand boven +3.00 meter NAP bij Rotterdam) overschreden zou worden toe. Rijkswaterstaat trof voorbereidingen voor sluiting, bijvoorbeeld door de scheepvaart te informeren en stil te leggen. Uiteindelijk werd rond 4.00 uur een hoogste waterstand van +2.71 meter NAP gemeten bij Rotterdam. Het sluitingscriterium voor de Maeslant- en Hartelkering werd hiermee niet bereikt. De scheepvaartstremming is inmiddels opgeheven.

Dijkbewaking
Waterschap Noorderzijlvest sloot gisteravond om 23.00 de dijkcoupures- of doorgangen bij Delfzijl. In totaal zijn momenteel 80 dijkwachten op pad om onder meer bij de zeedijk de situatie in de gaten te houden. Het waterschap houdt via een live blog belangstellenden op de hoogte. 
Waterschap Hunze en Aa’s meldt vanochtend dat het hoge water op zee leidt tot een lichte verhoging van het waterpeil in het binnenland. Omdat het waterschap vannacht niet heeft kunnen spuien, loopt het vandaag op naar ongeveer 0,72 M+ NAP, oftewel een lichte verhoging van ongeveer 20 cm. De komende nacht gaat het waterschap spuien om het overtollige water af te voeren via de Oude Zeesluis in Delfzijl.
Gemalen stopgezet
Het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier heeft gisteren uit voorzorg op Texel vijf gemalen stopgezet en vier duikers afgesloten. Ook werd de buitendijkse weg bij de Cocksdorp afgesloten, evenals de Helsdeur in Den Helder. Daarnaast is de coupure van Den Oever dichtgezet. 
Waterschap Hollandse Delta schaalde gisteren de calamiteitenorganisatie op naar coördinatiefase 2. Er werden onder andere actiecentra ingesteld op de eilanden Voorne-Putten/Rozenburg en IJsselmonde. Duikersluizen en hevels werden afgesloten en bij de Bovenstraat in IJsselmonde plaatste het waterschap schotbalken die inmiddels weer zijn weggehaald. De situatie gaf gisteren volgens het waterschap geen aanleiding tot het houden van dijkpatrouilles. 
Inspectieronde
Waterschap Scheldestromen heeft vanochtend fase 1 van de dijkbewaking ingetrokken. De medewerkers zijn vanochtend gestart met een inspectieronde langs de Ooster- en Westerschelde en  de Noordzee om alle waterkeringen te controleren op eventuele schades.  
Door oplopende waterpeilen bij het Hollands Diep, de Amer en de Bergsche Maas sloot waterschap Brabantse Delta vanochtend om 5.00 uur de Bovensluis (Tonnekreek), keersluis Lage Zwaluwe, Amersluis en keersluis Schipdiep (Waspik). De hoogste waterpeilen werden vanochtend rond 10.00 uur al bereikt  en vielen 10 tot 20 centimeter lager uit dan voorspeld. Inmiddels is de wind sterk afgenomen. De peilen dalen in de loop van de dag steeds verder. Het waterschap verwacht dat rond 21.00 uur vanavond de vier sluizen weer worden geopend. Van sterk verhoogde peilen in regionale wateren is geen sprake.