Kennisontwikkeling Hondsbossche Duinen officieel van start

In het kennisontwikkelingsproject wordt onderzocht hoe de kustversterking bijdraagt aan de landschapsvorming door te kijken naar de ontwikkeling van morfologie en vegetatie. De verwachting is dat de aangelegde duinen zich ontwikkelen tot een gebied dat dat nog aantrekkelijker is voor flora en fauna én voor recreanten. Daarom wordt ook onderzocht hoe bezoekers de kustversterking beleven. Ecoshape – Building with Nature voert het project uit in samenwerking met Hoogwaterbeschermingsprogramma van Rijkswaterstaat en het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Het project loopt van 2015 tot en met 2018.


Henk Nieboer (Ecoshape-Building with Nature), Roeland Hillen (Hoogwaterbeschermingsprogramma) en Joost de Ruig van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.

Generieke Kennis
Henk Nieboer, directeur Ecoshape: “Vanuit Ecoshape ontwikkelen we kennis over Bouwen met de Natuur met als doel deze filosofie gemeengoed te maken. In dit project onderzoeken we welke voordelen Bouwen met de Natuur biedt voor natuur, economie en maatschappij. We onderzoeken ook de financiële en ontwerpkant: Een versterking met zand kan voordeliger zijn dan een oplossing met hard materiaal om dat zand relatief goedkoop is, zowel in aanleg als in onderhoud. Uit het onderzoek wordt ook duidelijker hoeveel zand nodig is voor een duurzame aanleg en onderhoud van dit type kustversterking. De kennis die we ontwikkelen in onderzoeksprojecten zoals deze vertalen we naar meer generieke kennis die in binnen- en buitenland kan worden toegepast.