De bewoners vermoeden dat de ondergelopen kelders te maken hebben met het vervangen van de riolering in de Indische Buurt van Dordrecht (foto: Kuipers Infra/Facebook).

Na het vernieuwen van de riolering in de Riouwstraat in Dordrecht staan meerdere kelders onder water. De bewoners vermoeden dat er sprake is van een causaal verband: door de rioleringswerkzaamheden zou de grondwaterstand zijn veranderd. De gemeente zegt echter niet verantwoordelijk te zijn voor de grondwaterstand, waardoor de bewoners vermoedelijk zelf opdraaien voor de herstelkosten.

De bewoners vermoeden dat de ondergelopen kelders te maken hebben met het vervangen van de riolering in de Indische Buurt van Dordrecht. De Riouwstraat was als eerste aan de beurt. Eind november werden de stenen weer in de straat gelegd en niet lang daarna sijpelde het water bij de kelders van sommige woningen naar binnen, meldt het Algemeen Dagblad.

‘Grondwater is een heel lastig vraagstuk’
In de krant vertelt een van de bewoners dat de wateroverlast ongeveer drie weken geleden begon. Voor de buurt komt de wateroverlast bovenop de funderingsproblemen die ongeveer tien jaar geleden speelden. Die zaak uit het verleden zorgt er nu mede voor dat het lastig kan worden om een schadevergoeding van de gemeente te krijgen. In de rechtszaak naar aanleiding van de funderingsproblemen werd namelijk besloten dat woningeigenaren zelf verantwoordelijk zijn voor het grondwater onder het erf. “Grondwater is een heel, heel, heel lastig vraagstuk”, stelt een woordvoerder van de gemeente Dordrecht. “Wij zijn verplicht om de riolen in goede staat te houden, maar de grondwaterstand is niet onze verantwoordelijkheid.”

Niet iedereen heeft een kelder
Volgens een van de bewoners hebben zeker acht huishoudens in de straat te maken met wateroverlast. Niet iedereen heeft een kelder. Sommige bewoners kozen er tien jaar geleden voor een extra ruimte aan te leggen onder de woning, toen ze ook duizenden euro’s investeerden in het vernieuwen van de fundering. Sinds de aanleg van die kelders heeft men slechts één keer te kampen gehad met binnensijpelend water, na een zware regenbui in de zomer van 2015.

Hoeveel schade er tot nu toe is aangericht, is niet bekend. De bewoners willen vooral dat Dordrecht iets doet om de wateroverlast te stoppen. Zij hopen deze week met de gemeente in gesprek te gaan om tot een oplossing te komen.