Na de droge zomer in 2018 werden een groot aantal Nederlanders geconfronteerd met scheuren in hun huizen. (foto: Wikimedia Commons).

Het Kennis Centrum Aanpak Funderingsproblematiek (KCAF) heeft de testfase van het funderingslabel begin november beëindigd. Er kwamen niet alleen negatieve reacties van woningeigenaren over, maar ook veel positieve reacties van brancheorganisaties en politici. Het KCAF gaat het computermodel verbeteren om via de website de waakzaamheid voor funderingsproblematiek te vergroten. De grote hoeveelheden ontvangen data verwerkt het KCAF de komende maanden.

Het Kennis Centrum Aanpak Funderingsproblematiek (KCAF) lanceerde op 19 oktober in het KRO NCRV programma de Monitor de testfase van een website waar op pandniveau het indicatief funderingsrisico kon worden opgevraagd, het zgn. funderingslabel.

Een computermodel gaf op basis van landelijke openbare data een ruwe inschatting van het funderingsrisico voor een pand. Daarnaast gebruikt het KCAF de applicatie FunderMaps die gedetailleerde informatie bevat over de ondergrond, grondwater en pandgegevens. Deze applicatie is bedoeld voor lokale partijen als gemeentes, waterschappen en woningcoöperaties. Het KCAF werkt hiermee samen omdat ze in staat zijn lokale data aan te leveren.

Data verwerken

De huidige website berust op landelijke data waarvan de betrouwbaarheid in de testfase duidelijk moest worden. Het KCAF wilde de testfase aanvankelijk tot december 2020 doorzetten. Door het hogere aantal bezoekers en daarmee ook het hoger aantal meldingen en ontvangen data is de doelstelling van de testfase ruimschoots behaald en vervroegd beëindigd.

De website toont daarom vanaf begin november geen risicoschatting meer. De grote hoeveelheid ontvangen data wordt de komende maanden verwerkt. Doel is om tot een definitieve website te komen die binnen een bepaalde betrouwbaarheid een inschatting kan geven van de fundering van een woning.

De afgelopen twee weken werd voor zo’n 850.000 woningen opgevraagd of er een risico op funderingsschade is. Uitgangspunt was 50.000 bevragingen in twee maanden. Daarnaast ontving het KCAF 3500 meldingen via de e-mail, terwijl het KCAF er maar 500 had verwacht.