Karton van gras van sloten en dijken

Marktpartijen, overheden en kennisinstellingen in Oost-Nederland zien kansen voor een interessante businesscase die past binnen de gedachte van een circulaire economie. Met de pilot 'Van Berm tot Bladzijde' zetten ze in hun ogen een belangrijke stap om van gemaaid gras verpakkingspapier te kunnen maken.

Green Deal 
Volgens directielid Henk Post van Waterschap Drents Overijsselse Delta is het een manier om een bijdrage te leveren aan de kort geleden gesloten Greendeal tussen de Unie van Waterschappen en het Ministerie van Economische zaken. “Voor de proef is een constante stroom van biomassa nodig. Wij leveren ons aandeel door dit jaar 60 ton maaisel (60.000 kilo) van dijken in te kuilen en beschikbaar te stellen. Wordt het een succes, dan zouden we daarna grotere hoeveelheden maaisel kunnen aanleveren. Een prachtig duurzaam initiatief, waarmee we ook mogelijkheden zien om op termijn de kosten van ons onderhoud te verlagen.”

Waardevolle grondstof 
HeemraadDirk-Siert Schoonman van Waterschap Vallei en Veluwe sluit zich hierbij aan. “Met deze proef dragen we bij aan de Green Deal, een akkoord tussen de waterschappen en het Rijk. Als het een succes wordt, besparen we ook kosten omdat natuurlijk afval verandert in een waardevolle grondstof.” Het waterschap stelt dit jaar 200.000 kilo maaisel uit sloten beschikbaar. 

Lees hier meer over de proef