Karst Hoogsteen verlaat na 36 jaar Waterleidingmaatschappij Drenthe (WMD)

Hoogsteen maakte zich sterk om alle vakkennis in huis te houden. Met deze gebundelde kennis kan WMD goed inspelen op technologische en maatschappelijke ontwikkelingen. Onder zijn leiding zijn innovatieve technieken voor waterzuivering toegepast. Zo stond het bedrijf onder andere aan de wieg van de membraantechnologie, het hergebruik van water voor het dit voorjaar te openen Wildlands en het ontwikkelen van duurzame energie uit drinkwater.

Met zijn vakkennis en inhoudelijke betrokkenheid heeft hij zijn steentje bijgedragen aan het opzetten van goede drinkwatervoorzieningen in landen waar betrouwbaar drinkwater niet vanzelfsprekend is. Medewerkers van WMD deelden hun kennis en ervaring met betrokken inwoners in het project 'Water voor de Masai', een samenwerkingsproject met AMREF Flying Doctors in Kenia en op diverse locaties in Indonesië.

Het is nog niet bekend wie Hoogsteen gaat opvolgen.