Kamerlid ‘adopteert’ SDG6 voor schoon water en sanitatie

Corrie van Brenk (50Plus) adopteerde afgelopen week Sustainable Development Goal, of Werelddoel, 6 voor schoon drinkwater en sanitatie. Verschillende Tweede Kamerleden hebben inmiddels zo’n Werelddoel geadopteerd, in het kader van de campagne ‘Adopteer een SDG’. Die actie is erop gericht SDG’s op een zichtbare en concrete manier te verbinden aan het politieke werk van Tweede Kamerleden.

Op 27 november besteedde Corrie van Brenk bij het wetgevingsoverleg Water een groot deel van haar inbreng aan drinkwater: “50Plus heeft Werelddoel 6 voor schoon drinkwater en sanitaire voorzieningen geadopteerd. Water – hetzij door droogte, hetzij door grote overstromingen – kan leiden tot grootschalige migratie in delen van de wereld. Het is triest dat anno 2017 de primaire levensbehoefte schoon drinkwater niet voor iedereen toegankelijk is. Onze kennis en kunde dienen we in te zetten om daarbij hulp te bieden.” Zij vroeg minister Van Nieuwenhuizen vervolgens om hierin een actieve rol te nemen.

Dwingende regels drinkwaterkwaliteit
Van Brenk stelde bovendien dat haar partij al eerder heeft gevraagd waarom kennisdeling over gevaarlijke stoffen tussen bedrijven onderling en tussen bedrijven en de overheid een mate van vrijblijvendheid kent. “Zeker daar waar het lozing op oppervlaktewater betreft, zou er meer verplichting op moeten rusten”, aldus Van Brenk. “De REACH-verordening toetst niet aan drinkwater, maar aan de volksgezondheid. Dat zijn echt twee verschillende dingen.” Het Kamerlid vindt daarom dat hier meer dwingende regels voor zouden moeten komen.

De campagne ‘Adopteer een SDG’ is eind september 2017 opgezet door Building Change, een samenwerkingsverband van Partos, Foundation Max van der Stoel (FMS) en Woord en Daad. Meer informatie over de campagne vindt u op de website sdgnederland.nl