Kamerleden roepen minister Van Nieuwenhuizen op om regie te nemen in GenX dossier

De Tweede Kamerleden Van Aalst (PVV) en Lacin (SP) roepen minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat op om de regie te nemen in het GenX-dossier. “Dit is nu het vijfde debat en we schieten helemaal niets op”, aldus Van Aalst op 14 maart tijdens het debat over het lozen van GenX-stoffen in het oppervlaktewater.

De Tweede Kamer debatteerde op 14 maart voor de vijfde keer over het lozen van GenX-stoffen in het oppervlaktewater. Chemiebedrijf Chemours in Dordrecht gebruikt de GenX-technologie om coatings te maken, vooral voor antiaanbaklagen van pannen. Maar bij het productieproces in Dordrecht komen schadelijke stoffen vrij, zoals FRD903. Ook in Brabant zijn de mogelijk kankerverwekkende stoffen in het oppervlaktewater aangetroffen. Hierbij gaat het om afnemers van Chemours, bleek in januari tijdens een persconferentie. 

Gebrek aan regie
Tijdens het debat riepen Kamerleden Van Aalst (PVV) en Lacin (SP) de minister op om nu eens de regie in het dossier te nemen. “Dit is nu het vijfde debat en we hebben exact dezelfde inbreng met exact dezelfde reactie van de minister”, aldus Van Aalst. “We schieten helemaal niets op. Sla met de vuist op tafel en los het op.”
Van Nieuwenhuizen stelde echter dat de samenwerking tussen de verschillende partijen, waaronder bevoegde gezagen zoals de provincie Zuid-Holland, diverse gemeentes en waterschappen buitengewoon goed verloopt. “Daarom zie ik geen noodzaak om dat anders te gaan doen”, aldus Van Nieuwenhuizen.

Moties
Tijdens het debat werden verschillende moties ingediend. Zo verzocht Wassenberg (PvD) de minister om de GenX-stoffen voor de zomer op de lijst van zeer zorgwekkende stoffen te plaatsen. Minister Van Nieuwenhuizen ontraadde de motie en verwees naar Chemours. Het chemiebedrijf moet uiterlijk voor 22 mei aanvullende toxicologische gegevens over de GenX-stoffen bij het RIVM aanleveren. Van Nieuwenhuizen gaf aan dat het zeker nog een jaar kan duren voor een norm voor de hoeveelheid GenX-stoffen in het oppervlaktewater komt. Een emissieverbod is volgens haar lastig, maar niet onmogelijk als uit het RIVM-onderzoek blijkt dat het inderdaad een zeer gevaarlijke stof is.

Revisie vergunning
Het Tweede Kamerlid Suzanne Kröger van Groen Links diende een motie in waarin zij de minister oproept om in overleg met provincie Zuid-Holland te onderzoeken welke aanvullende voorwaarden voor vergunningverlening kunnen worden gesteld, en of op basis van best beschikbare technieken een verbod op uitstoot en lozing van GenX kan komen. Volgens haar zorgt Chemours er in de Verenigde Staten voor dat de stoffen niet in het water komen door ze te filteren en op te slaan. “Dat heeft er waarschijnlijk mee te maken dat er in de VS anders grote schadeclaims komen”, aldus Kröger. “Blijkbaar schat het bedrijf hier die risico’s anders in en wil het die kosten niet maken.”
Van Nieuwenhuizen gaf aan dat ze de provincie Zuid-Holland ondersteunt om te onderzoeken hoe de vergunning in de toekomst beter kan. Chemours moet dit jaar immers een nieuwe vergunning aanvragen voor het lozen van GenX-stoffen.

Bestuursakkoord Water
Van Nieuwenhuizen meldde verder dat de Kamerleden voor de zomer ook het Bestuursakkoord Water kunnen verwachten, evenals de uitkomsten van het onderzoek van Royal HaskoningDHV naar de actieve informatieplicht voor bedrijven die chemische stoffen op het oppervlaktewater lozen. Nu is het immers nog zo drinkwaterbedrijven zelf er achter moeten komen of er chemische stoffen zijn geloosd.
Voor Vewin onderstreept de casus GenX de noodzaak om goede afspraken te maken over transparantie van stoffen die bedrijven lozen en moet de vergunningverlening beter. Deze moeten wat Vewin betreft onderdeel zijn van de bestuurlijke afspraken over waterkwaliteit in het Bestuursakkoord Water.
Verder steunt Vewin de motie van Kröger van Groen Links om te onderzoeken of op basis van de best beschikbare technieken een verbod op de uitstoot en lozing van GenX-stoffen kan worden gesteld. Ook is Vewin blij met de voortvarendheid van de minister om nog voor de zomer met een Bestuursakkoord Waterkwaliteit te komen.

Lees hier het verslag van het debat