Kalkpellets uit ontharder hergebruikt als entmateriaal

Het Amsterdamse drinkwaterbedrijf is op de productielocatie Weesperkarspel begin 2014 overgestapt van granaatzand op Italiaans calciet als entmateriaal. Zo ontstaan kalkpellets van 100% calciumcarbonaat. Die korrels blijken goed te kunnen worden verwerkt in de tapijtindustrie, maar Waternet heeft ook een proef laten doen om het kalk weer als entmateriaal voor de ontharder te gebruiken.

Entmateriaal
Het Britse Advanced Minerals heeft pellets van Weesperkarspel gedroogd, vermalen en gezeefd om die geschikt te maken als entmateriaal, dat fysisch-chemisch en microbiologisch aan alle wettelijke eisen voldoet. Bij toepassing bleek het hergebruikte materiaal op het gebied van troebelheid van het effluent zelfs beter te voldoen dan de oorspronkelijk gebruikte calciet. Begin volgend jaar wordt voor de proef, waarin Waternet samenwerkt met vijf drinkwaterbedrijven, KWR en de Reststoffenunie, nog een wintertest gedaan om te zien hoe het proces zich bij zeer lage temperaturen (2°C) voltrekt.