Het Twentekanaal wordt verruimd zodat er grotere schepen kunnen varen. (foto: Wikimedia Commons).

Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat trekt 72 miljoen euro extra uit voor de verruiming van de Twentekanalen. Dat schrijft zij woensdag 13 maart in een brief aan de Tweede Kamer. Uit onderzoek van Deltares blijkt dat de staat van de damwanden zo slecht is dat vervanging de enige optie is. De minister reserveert 57 miljoen euro voor nieuwe damwanden en 15 miljoen voor de aanpak van de grondwaterproblematiek. De aanbesteding wordt opnieuw voorbereid.

De damwanden vervanging van de damwanden wordt nu met 10 tot 15 jaar naar voren gehaald, schrijft de minister. Eerder dit jaar werd een eerdere aanbesteding voor de verruiming Twentekanalen door Rijkswaterstaat ingetrokken. De combinatie Boskalis en Van den Herik kreeg het project van 100 miljoen euro voorlopig gegund, maar gaf het weer terug. Rijkswaterstaat had geen vertrouwen in een goede uitvoering.

Mislukte tender

Volgens een artikel in Cobouw had Rijkswaterstaat weinig vertrouwen in de uitvoerbaarheid van het ontwerp en schakelde emeritus TU-Delft-professor Theo Olsthoorn en Mirjam Stark van ingenieursbureau Antea in voor een onafhankelijke toets op de grondwaterrisico’s. Volgens de professor bleek vooral de grondwaterbeheersing problematisch. De bouwers zouden in hun voorstel de uitgediepte waterbodem maar gedeeltelijk met bentonietmatten bedekken, waardoor de te verwachten lek naar de omgeving slechts in geringe mate zou worden verminderd, stelde Olsthoorn.

Grondwaterproblematiek

Blijkbaar heeft Rijkswaterstaat na de mislukte tender Deltares om een second opinion gevraagd. Volgens de minister bleek de grondwaterproblematiek bij de Twentekanalen ingewikkelder te zijn dan eerder gedacht, waardoor vooraf eerst naar maatwerkoplossingen moest worden gezocht. In samenwerking met een brede vertegenwoordiging van marktpartijen zijn er nu optimale en kostenefficiënte maatregelen gedefinieerd. Deze zijn meegenomen in de nieuwe aanbesteding.

Vervanging damwanden

Ook concludeerde Deltares dat de staat van de damwanden dermate slecht is dat vervanging de enige optie is. De minister zegt daar in haar brief het volgende over: ‘Bij de voorbereiding van projecten worden diverse onderzoeken uitgevoerd om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van de risico’s die verband houden met het project. Ondanks die zorgvuldigheid biedt dit geen 100% zekerheid. Pas tijdens de voorbereidende werkzaamheden, bijvoorbeeld als een sluis wordt drooggezet, blijkt wat de werkelijke staat van de sluis is en kan dit slechter zijn dan waar eerder van werd uitgegaan.’

Het Twentekanaal loopt van Eefde (bij Zutphen) via Hengelo naar Enschede, met een aftakking naar Almelo. Daarom wordt gesproken van Twentekanalen.