Bestuurskundigen signaleren lacune in waterbeleid
Limburg werd in juni geteisterd door overstromingen (foto: Commons Wiki Media).

Het kabinet heeft vrijdag de vergoeding voor onverzekerbare schade door de overstromingen in Limburg vastgesteld. Particulieren, bedrijven en overheden kunnen een beroep doen op de Wet tegemoetkoming schade bij rampen. De zwaar getroffen gemeenten Valkenburg aan de Geul, Gulpen-Wittem, Meerssen krijgen een specifieke uitkering. Schade bij toekomstige rampen wordt niet vergoed.

De regeling kwam in nauwe samenwerking met de regio tot stand en treedt zo spoedig mogelijk in werking. De verzekering is voor alle getroffenen het eerste aanspreekpunt. De verzekeraars zijn al gestart met het vergoeden van geleden schade.

Onverzekerbare schade

Minister Grapperhaus geeft aan dat de mensen in Limburg al even zaten te wachten op deze regeling. “Ik ben blij dat ik hen eindelijk meer duidelijkheid kan geven over wat het kabinet gaat vergoeden. Gisteren was ik nog in het rampgebied en heb ik met eigen ogen gezien hoeveel schade het water heeft aangericht”, aldus de minister.

“De impact op de mensen in het gebied is nog steeds groot evenals de gemeenschappelijke instelling om er weer bovenop te komen. Het kabinet neemt nu de stap die daarna komt: tegemoetkoming voor onverzekerbare schade.”

De wet kent ook beperkingen waardoor bijvoorbeeld omzetderving voor ondernemers er niet onder valt. Het kabinet erkent het door de regio benadrukte belang van dit punt en heeft toegezegd hierover met de regio en ondernemersvertegenwoordigers in gesprek te gaan.

Ramp

De extreme wateroverlast in Limburg is door het kabinet tot ramp verklaard. Daarom zet het kabinet de Wet tegemoetkoming schade bij rampen (Wts) in. De Wts is een vangnet voor schade die niet verzekerbaar, niet verhaalbaar en niet vermijdbaar is. Voor zaken waarvan de huidige verzekeringsmogelijkheden niet algemeen bekend waren is het kabinet nu naar eigen zeggen ruimhartig.

Bij rampen in de toekomst is dat niet meer zo. Dan gaat het kabinet ervan uit dat men dergelijke schade zelf heeft verzekerd. Die valt dan niet meer onder de Wts. Om in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming moet iemand schade hebben geleden in het vastgestelde gebied. Het schadegebied bestaat uit delen die zijn getroffen door overstroming, afstromend water door extreme regenval of een combinatie van beide.