Kabinet overlegt met sector over kwaliteit drinkwater

Directievoorzitter Lieve Declerq van Vitens sprak afgelopen vrijdag in Trouw haar zorgen uit over de veiligheid van de bodem, nu bedrijven vaker toestemming vragen én krijgen om tot grote diepten te boren voor onderzoek, onder meer naar warmte-koudeopslag. Er zijn ook plannen voor proefboringen naar schaliegas. Ook het instituut voor volksgezondheid RIVM uitte daarover recent zijn bezorgdheid.

Volgens Declercq is de bodem zo langzamerhand vogelvrij. In Trouw spreekt ze van wildwest-taferelen. De drinkwatervoorziening loopt door al die graaf- en booractiviteiten grote risico’s, zegt ze, omdat er bij de boringen vaak op grote schaal met chemicaliën wordt gewerkt.
“We hebben in Nederland schoon en veilig drinkwater. Maar het kost ons steeds meer moeite om die hoge Nederlandse standaard vast te houden”, aldus Declercq. “Meer dan de helft van onze drinkwaterbronnen voldoet al niet meer aan de norm voor basiskwaliteit. In een kwart van onze wingebieden zien we resten van geneesmiddelen en pesticiden in het grondwater.”
Zorgen
Lutz Jacobi wees er tijdens het vragenuurje op dat de PvdA zich eveneens zorgen maakt over de drinkwatervoorziening. “Van ons drinkwater komt 60 procent uit de diepe ondergrond, de rest uit het oppervlaktewater”, aldus het Tweede Kamerlid. Daarom wil zij weten of het kabinet zich eveneens zorgen maakt. Ook vraagt zij zich af of het kabinet bereid is om, op basis van de berichtgeving in Trouw, op korte termijn overleg te gaan voeren met Vitens, met de drinkwatersector. Verder wil zij van het kabinet weten welke maatregelen het noodzakelijk acht om de hoge Nederlandse standaard vast te houden.
Dijksma wees er tijdens het vragenuurtje op dat de sluiting van twee drinkwaterbronnen van Vitens in Nijmegen en Zutphen niet onbekend en onverwacht is. Zo heeft de sluiting in Zutphen volgens haar te maken met verontreiniging die onder andere afkomstig is van een benzinestation. In Nijmegen gaat het om verontreiniging afkomstig van de Waal en van een houtverduurzamingsbedrijf. 
Structuurvisie
Dijksma gaf verder aan dat het kabinet, onder leiding van minister Schultz van Infrastructuur en Milieu, wel degelijk naar alle bewegingen ondergronds kijkt. Daarbij verwees zij naar de structuurvisie waarin het kabinet juist voor de ondergrond een goed afwegingskader wil neerleggen, waarbij zeker ook het belang van het drinkwater een grote rol speelt. 
Minister Schultz (Infrastructuur en Milieu) liet vrijdag direct al weten zich geen zorgen te maken. Volgens haar is het drinkwater in ons land schoon en veilig en is het dat ook nog over dertig jaar, wordt het water goed beschermd en loopt het grondwater geen gevaar door boringen.