Minister van Nieuwenhuizen beantwoordt per brief vragen over de problemen bij de bouw van de zeesluis in IJmuiden. (Foto: Infrastructuur en Waterstaat).

Minister Cora van Nieuwenhuizen gaat de mogelijkheid voor het aanstellen van Noordzeecommissaris onderzoeken. Op 4 april verzochten Tweede Kamerleden Tjeerd de Groot (D66), Jaco Geurts (CDA), Carla Dik-Faber (CU) en Arne Weverling (VVD) in een motie om de regie op de Noordzee te versterken.

Van Nieuwenhuizen is coördinerend bewindspersoon voor de Noordzee en zal dit najaar een Strategische Agenda voor de Noordzee tot 2030 met een bijbehorend Uitvoeringsprogramma naar de Tweede Kamer sturen. Bij de voorbereiding van de Strategische Agenda werken de ministers van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Economische Zaken en Klimaat, en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, evenals de ministers van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Defensie en Infrastructuur en Waterstaat nauw samen. Daarbij wordt ook een breed scala aan belanghebbenden en maatschappelijke organisaties betrokken.

Duurzame ontwikkeling
‘Inzet van het kabinet is om in de Strategische Agenda een helder perspectief te geven van de functies die op de Noordzee kunnen bijdragen aan een positieve duurzame ontwikkeling in samenhang met een gezonde natuur. Voor wat betreft de inrichting van de governance wil het kabinet een efficiënte aansturing die tegelijk pragmatisch en slagvaardig is met een heldere rolverdeling, waarbij de minister van Infrastructuur en Waterstaat verantwoordelijk is voor de coördinatie van het proces’, schrijft de minister in haar brief aan de Tweede Kamer.

De Tweede Kamer leden vragen de minister om specifiek de aanstelling van een Noordzeecommissaris te onderzoeken. Deze motie wordt meegenomen in het proces en daarmee neemt het kabinet de motie over.