De Lorentzsluizen bij Kornwerderzand zijn al ruim 80 jaar oud (foto: Rijkswaterstaat).

Het kabinet maakt 40 miljoen euro vrij als extra bijdrage aan de verruiming van de Lorentzsluizen in de Afsluitdijk. Dat meldt het Algemeen Dagblad op basis van meerdere Haagse bronnen. Regionale bedrijven en overheden maken zich al vele jaren hard voor het verbreden van de sluizen bij Kornwerderzand van de huidige 14 meter naar 25 meter.

De kosten van de sluisverruiming worden geraamd op 205 miljoen euro, waarvan circa 95 miljoen wordt opgehoest door de overheden en ondernemers rondom het IJsselmeer. Het Rijk had al eerder een bijdrage van 30 miljoen euro toegezegd. De projectbegroting vertoont dus nog een gat van circa 80 miljoen euro. Dat gat wordt met de extra miljoenen uit Den Haag nu voor de helft gedicht. Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat schreef eind maart al aan de Tweede Kamer dat ze samen met de regionale bestuurders bekijkt of versobering van het project tot eventuele kostenbesparingen kan leiden. Dat onderzoek zou rond deze tijd klaar moeten zijn.

Motie van ChristenUnie en CDA over financiering
De Tweede Kamer heeft zich altijd een warm voorstander getoond van verbreding van het sluizencomplex bij Kornwerderzand. Met haar toezegging om met de regionale bestuurders de kosten van het project nader te bekijken, gaf minister Van Nieuwenhuizen ook invulling aan een motie van ChristenUnie en CDA, waarin zij werd opgeroepen om het voortouw te nemen en samen met de regio de financiering rond te krijgen. De 40 miljoen euro die nu in de Voorjaarsnota is vrijgemaakt, is mogelijk een gevolg daarvan. Een eerdere poging om ook Europees investeringsgeld voor dit project binnen te halen, leverde niets op. Wel werd de planstudie van de sluisverruiming medegefinancierd door de Europese Unie, in het kader van het Europese Transportprogramma TEN-T.

Miljoenen euro’s aan baten
De brede steun in de Tweede Kamer is vooral gebaseerd op de baten van het project, die de kosten fors zouden moeten overtreffen. Uit een biedingsdocument van de provincies Friesland, Overijssel, Flevoland en verschillende gemeenten blijkt namelijk dat de sluisverruiming uiteindelijk tussen de 235 miljoen euro (bij lage economische groei) en 355 miljoen euro (bij sterke economische groei) zal opleveren. Ook de bedrijfswinsten zullen toenemen en het zal in de IJsselmeerregio zo’n 3000 arbeidsplaatsen opleveren.

Grote opdrachten worden nu misgelopen
Het huidige sluizencomplex is ruim 80 jaar oud en is op termijn aan vervanging toe. Volgens de regionale overheden lopen bedrijven nu grote opdrachten mis omdat bepaalde schepen de smalle sluizen niet kunnen passeren. De regionale overheden waarover het gaat, zijn de provincies Friesland, Drenthe, Overijssel en Flevoland en de gemeenten Zwolle, Kampen, Meppel, Urk, Lelystad, De Fryske Marren, Súdwest-Fryslân en Harlingen.