drinkwatervoorziening
Foto: kraanwater.nu

Door de verhoging van het lage btw-tarief van 6 naar 9 procent, zal ook drinkwater duurder worden. Na de belastingverhoging, die in januari ingaat, zal circa 30 procent van de drinkwaterprijs uit belastingen bestaan. Brancheorganisatie Vewin noemt dat “niet van deze tijd”. Waterbedrijf Vitens merkt daarbij op dat de belasting op flessenwater juist omlaag gaat.

Vooralsnog is het kabinet niet van plan om voor drinkwater uit de kraan een uitzondering te maken als het gaat om de voorgenomen verhoging van het lage btw-tarief. Dat blijkt uit de begroting die op Prinsjesdag is gepresenteerd. Wel wil de regering de verbruiksbelasting op bronwater laten vervallen. Deze beoogde maatregel komt in het preventieakkoord, waarmee staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid) de gezondheid van de bevolking wil verbeteren door het consumeren van suikerhoudende frisdrank relatief duurder te maken. Hij hoopt het akkoord in oktober te presenteren.

Facebook-poll met duidelijke uitkomst
“Niets is beter voor het milieu dan water drinken uit de kraan. Daarom is het belangrijk dat drinkwater betaalbaar blijft voor iedereen”, schreef Jelle Hannema, bestuursvoorzitter van drinkwaterbedrijf Vitens, op Prinsjesdag in zijn blog. “Vitens is het dan ook niet eens met de verhoging van de btw op kraanwater. Vandaag, met Prinsjesdag, staat dit op de agenda. Mensen gaan hierdoor 30 procent meer betalen voor kraanwater, terwijl water uit flessen goedkoper wordt. Een Facebook-poll die Vitens hierover hield, is 11.900 keer ingevuld. 97 procent van de mensen vindt dit geen goed idee. Dat zegt genoeg, lijkt mij.”

Vewin pleit voor terugdraaien voorgenomen btw-verhoging
Ruim een kwart van de drinkwaterprijs bestaat momenteel al uit belastingen. Het gaat daarbij vooral om verbruiksbelastingen: de btw en de Belasting op Leidingwater (BoL). Door de aangekondigde btw-verhoging stijgt dat naar 30 procent. Brancheorganisatie Vewin loopt al langer te hoop tegen de belasting op drinkwater. “De afgelopen jaren is het de drinkwaterbedrijven gelukt om de kostprijs van productie en levering van drinkwater te laten dalen door efficiencymaatregelen. Stijgende belastingen doen het voordeel voor de consument echter teniet. De regering moet kiezen voor gezond en duurzaam drinkwater en juist ongezonde en vervuilende consumptie extra belasten. Wij pleiten daarom voor het terugdraaien van de voorgenomen btw-verhoging op drinkwater, of deze te compenseren door een verlaging van de BoL”, aldus Vewin.

Ook in Den Haag is er protest
Net als Vitens vindt ook politieke partij 50Plus het een verkeerd signaal als leidingwater duurder wordt gemaakt en flessenwater goedkoper. “Het kabinet wil de belasting op suikervrije frisdrank en bronwater verlagen”, zei Kamerlid Corrie van Brenk van 50Plus op 6 september tijdens het debat met staatssecretaris Stientje van Veldhoven (IenW) over circulaire economie. “Betekent dit dat de staatssecretaris blij is als er minder suikerhoudende frisdrank en meer flesjes water zijn verkocht? In Nederland, met haar kraanwater van zeer hoge kwaliteit, dat ook nog eens stukken goedkoper is? Kleine waterflesjes komen ook nog eens vaak in het milieu terecht. Om dat te voorkomen moet flessenwater niet goedkoper gemaakt worden, maar moeten we het gebruik van kraanwater stimuleren. Maar wat gebeurt er? De btw op flessenwater gaat omlaag en die op kraanwater gaat omhoog. Dat is totaal onlogisch!” Ook de linkse oppositiepartijen zijn tegen de btw-verhoging. Niet alleen op drinkwater overigens. In de alternatieve begroting die GroenLinks, SP en PvdA daags na Prinsjesdag indienden, was de verhoging van het lage btw-tarief helemaal geschrapt.

Op 1 oktober debatteert de Tweede Kamer
Of de lobby van de drinkwaterbedrijven voor het terugdraaien of compenseren van de btw-verhoging op drinkwater succes gaat hebben in Den Haag, zou moeten blijken op 1 oktober. Op die dag staat namelijk het plenaire debat over de Algemene Financiële Beschouwingen op de agenda. Daar worden de belastingplannen van het kabinet uitgebreid besproken.