Kabinet bereidt verbod imidacloprid voor

Het middel imidacloprid is vooralsnog toegestaan, maar onder de voorwaarde dat het afvalwater wordt gezuiverd en niet in het oppervlaktewater terecht komt. Van Dam wacht de laatste gegevens over 2015 nog af. “Als daaruit blijkt dat het gehalte in het oppervlaktewater niet is gedaald, gaat het middel in de ban”, zei hij in een interview op NPO Radio 1. 

Gebruiksverbod
Uit de aanvullende analyse naar het verloop van de concentraties van imidacloprid blijkt dat er geen duidelijke verlaging optreedt van de gemiddelde maand- of jaarconcentraties imidacloprid na de invoering van zuiveringsmaatregel per 1 mei 2014, aldus Van Dam in zijn brief aan de Tweede Kamer. Van Dam zegt in zijn brief 'als het Ctgb niet kan ingrijpen op de toelating, zal ik een gebruiksverbod van middelen op basis van imidacloprid in de glastuinbouw instellen. Daartoe bereid ik alvast een AMvB voor.'