kabels en leidingen
Van links naar rechts: Evides-directeur Annette Ottolini, Stedin-coo Trudy Onland en wethouder Frank van Vliet bij de officiële start van het samenwerkingsproject (foto: Evides).

De gemeente Delft, netbeheerder Stedin en Evides Waterbedrijf werken samen om kabels en leidingen in de ondergrond van de Delftse binnenstad te vervangen. De werkzaamheden moeten in 2028 gereed zijn.

Doel van de samenwerking is om overlast voor bewoners, ondernemers en bezoekers te beperken, de binnenstad bereikbaar te houden en efficiënt gebruik te maken van financiële middelen en technisch personeel. Met de ondertekening van het convenant ‘Samenwerken in de buitenruimte Binnenstad Delft’ bekrachtigen de partijen een goede onderlinge afstemming van de werkzaamheden, zoals de vervanging van het elektriciteitsnet, het gasnet, waterleidingen en de aanleg van een drainagestelsel.

Bereikbaarheid binnenstad

De Delftse wethouder Frank van Vliet noemt het vervangen van alle kabels en leidingen in de ondergrond van de historische Delftse binnenstad een complexe opgave: “Daarnaast gaat ook het reguliere onderhoud en de vervanging van bestaande infrastructuur door. Uiteraard willen we de overlast voor bewoners, ondernemers en bezoekers tot een minimum beperken en de binnenstad goed bereikbaar houden. Dit convenant, waarin we heldere afspraken met elkaar maken, draagt hieraan bij.”

Drinkwater en gas

Evides vervangt in totaal 15 kilometer aan oude drinkwaterleidingen. Algemeen directeur Annette Ottolini: “Door samen te werken met Stedin en de gemeente willen we de overlast voor omwonenden zoveel mogelijk beperken. Bovendien is het efficiënt om samen te werken in deze tijd van schaars personeel en schaars materiaal.” Trudy Onland, chief operations officer bij netbeheerder Stedin, sluit zich daarbij aan. Stedin vernieuwt alle oude brosse gasleidingen om het gasnet klaar te maken voor de toekomst. “In de binnenstad van Delft vervangen we in totaal 16 kilometer aan oude gasleidingen voor een nieuw gasnet van modern materiaal. We vervangen waar nodig ook elektriciteitskabels. De werkzaamheden slagen alleen als we het samen doen”, aldus Onland.

Centraal aanspreekpunt

De bedoeling is dat bewoners en ondernemers in de binnenstad van de nutsbedrijven tijdig bericht ontvangen over geplande werkzaamheden. Wethouder Van Vliet: “Bewoners met vragen kunnen bij een centraal aanspreekpunt terecht. We proberen zoveel mogelijk rekening te houden met ieders wensen en belangen, maar overlast kunnen we helaas niet geheel voorkomen.”

Planning

Uitvoerder BAM Infra is in oktober gestart met de voorbereidende werkzaamheden voor de eerste fase. Eerst worden de hoofdleidingen voor gas en water vervangen. Daarna sluit BAM de nieuwe hoofdleidingen aan op de aansluitingen van woningen en/of panden. Ten slotte legt de gemeente de drainage aan. Dit is nodig om het grondwaterpeil in de binnenstad beter te reguleren.