Het Openbaar Ministerie eiste vandaag voor de rechtbank in Zutphen 18 maanden cel en een boete van 34.000 euro tegen de directeur van Enorgha BV. Het bedrijf wordt vervolgd voor een grootschalige fraude met het inzamelen en omkatten van afvalwater, slib en vet. Enorgha mengde verboden met toegestane afvalstoffen en verkocht die met valse papieren door aan co-vergisters.

Justitie denkt dat er circa 50.000 ton afval is omgekat bij het bedrijf. Dat zijn zo’n 2000 vrachtwagens vol. Er zou tussen 2012 en 2014 meer dan 1,5 miljoen euro aan zijn verdiend. Enorgha BV verdiende twee keer aan het ingezamelde afvalwater, stelde de officier van justitie. ‘Ze lieten zich betalen voor de afname van verontreinigde stoffen, vermengden die met toegestane afvalstoffen en verkochten ze dan weer met valse papieren door. Dat leverde risico’s op voor mens en milieu.’

Schadelijk
Restproducten van co-vergisters worden als mest uitgereden over het land. Ook belanden ze in de voedselketen of in de bodem. Giftige stoffen kunnen ook een nadelige invloed hebben op het vergistingsproces in de co-vergistingsinstallatie met veiligheidsrisico’s voor de directe omgeving.

Valse papieren
De provincie Gelderland verleende een vergunning aan Enorgha BV en controleerde het papierwerk. De directeur zei maandag tegen de rechter dat hij er daarom van uit ging dat alles in orde was. Hij ontkende dat hij zaken had weggemoffeld. Op de begeleidingsbrieven zouden onder meer onjuiste codes zijn ingevuld. En op de lijsten van de opslagtanks van het afvalwater stond informatie die niet overeenkwam met de werkelijkheid. Een medewerker getuigde dat PH-waarden niet boven de 4,5 mochten komen, omdat er anders problemen met de vergunning zouden ontstaan.