JUMO Meet- en Regeltechniek

Standnummer : 292

JUMO AQUIS Touch S
Het genereren van ultra zuiver water is een van de belangrijkste processen in de pharmaceutische industrie. Voor het verkrijgen daarvan wordt omkeerosmose het meeste toegepast. Om een continue hoge productkwaliteit te waarborgen is een regelmatige proces- en kwaliteitscontrole nodig. Tot nu toe werd voor iedere gebruikte sensor een eigen meetomvormer geplaatst voor het bewaken van de omkeerosmose resp. puurwater controle. Dit proces werd dan via een regelaar gestuurd en gegevens werden via een registratie apparaat getoond. Al naar gelang de grootte van de installatie waren veelal meerdere regelaars nodig.

Het nieuwe, modulair opgebouwde meerkanalen meetinstrument JUMO AQUIS touch S reduceert de kosten bij omkeerosmose installaties aanzienlijk. Het meet niet alleen verschillende analyse parameters zoals geleidbaarheid en redoxpotentiaal tegelijkertijd, maar ook nog aanvullende grootheden zoals temperatuur, druk en flow.
De opbouw van het met touchscreen uitgevoerde instrument maakt integratie met een bestaande PLC mogelijk maar is ook als stand-alone meet- en regelinstrument inzetbaar. 
Door het toepassen van de AQUIS touch in een omkeerosmose installatie kunnen signalen van max. vier analyse sensoren in combinatie met temperatuur- en druksensoren gemeten, weergegeven, geregistreerd en als procesparameter geregeld worden. De voordelen: alle meetwaarden in één overzicht inzichtelijk en de meetwaarden kunnen manipulatie vrij opgeslagen worden.

JUMO

Rijnkade 18
1382 GT  WEESP
NEDERLAND
Tel. 0294 491492
Fax. 0294 419577
www.jumo.nl
verkoop@jumo.net