Joris Geurts van Kessel wordt directeur Waterveiligheid, Rivieren en Zee bij IenW

Joris Geurts van Kessel zal per 1 februari 2023 starten als directeur Waterveiligheid, Rivieren en Zee bij het directoraat-generaal Water en Bodem van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Geurts van Kessel is sinds 2017 MT-lid Duurzame Leefomgeving binnen het directoraat-generaal Milieu en Internationaal bij IenW en verantwoordelijk voor beleidsontwikkeling op het gebied van gezondheidswinst door verbetering van de luchtkwaliteit, vermindering van geluidshinder en vervult hij de rol van bevoegd gezag MER voor de milieueffecten van de luchtvaartsector. Daarvoor was hij vanaf 2013 afdelingshoofd Netwerkontwikkeling en -visie bij Rijkswaterstaat Zee en Delta. En voor die tijd heeft Joris vanaf 2001 meerdere functies bij Rijkswaterstaat vervuld op het gebied van watermanagement en scheepvaart. Joris studeerde Milieuhygiëne aan de Wageningen Universiteit.