Joost Stronkhorst start in Zeeland als lector ‘Building with Nature’

Op 8 september wordt Stronkhorst geïnstalleerd tijdens een bijeenkomst in de Sint Jacobskerk in Vlissingen. Joost Stronkhorst was als senior adviseur betrokken bij onder meer de Deltawerken en het Nederlandse programma voor klimaatadaptatie. Zijn specialisatie ligt op de duurzame ontwikkeling van kustgebieden in brede zin. Veiligheid, economie en ecologie zijn daarbij de belangrijkste thema’s.