Joke Cuperus benoemd tot directeur drinkwaterbedrijf PWN

Joke Cuperus benoemd tot directeur drinkwaterbedrijf PWN

Op voordracht van de Raad van Commissarissen heeft het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord Holland mevrouw mr. J.L. Cuperus per 1 november 2015 benoemd tot statutair directeur van drinkwaterbedrijf PWN. Mevrouw Cuperus volgt de heer ir M.G.M. den Blanken op die met pensioen gaat.

Joke Cuperus (1955) heeft ruime ervaring als directeur binnen de publieke sector in zowel het onderwijs, de gemeente, de provincie als ook het rijk. Opgegroeid in Noord-Holland, is zij nu Hoofdingenieur-directeur bij Rijkswaterstaat en verantwoordelijk voor de waterveiligheid van de rivieren in Oost-Nederland. 
In haar huidige functie gaan water en natuur ook hand in hand: dit komt zeker tot uiting in de intensieve samenwerking met beheerders van natuurgebieden rondom de rivieren. De sector water is dus geen onbekende voor haar. Zij was in 2003  – als directeur stadsbeheer van de gemeente Groningen –  verantwoordelijk voor rioolbeheer en is in haar huidige functie eindverantwoordelijk voor grote infrastructurele projecten rondom rivieren en uiterwaarden.