digital twins
Joint venture DiTTo ontwikkelt een digital twin van de Maeslantkering voor de optimalisering van het onderhoud.

Ingenieursbedrijf Aveco de Bondt en het Griekse Wings ICT Solutions hebben de joint venture DiTTo opgericht dat zich gaat toeleggen op het ontwikkelen van digital twins voor de Europese watersector. De hoofdvestiging komt in Amsterdam.

Aveco de Bondt en het Griekse Wings ICT Solutions melden de oprichting van de joint venture DiTTo dat aansprekende digital twins wil gaan ontwikkelen voor de Europese watermarkt. Vera Stavroulaki, Maarten Kuiper en Christos Makropoulos vormen samen het dagelijks management van DiTTo, dat haar hoofdvestiging in Amstelveen heeft.

Wat als scenario’s

Digital twins zijn digitale kopieën van bijvoorbeeld keringen, sluizen, gemalen, zuiveringen en watersystemen, die meebewegen met de fysieke realiteit. Het legt verbanden en berekent ‘wat als scenario’s’. Met zulke digitale kopieën is het mogelijk om waterinfrastructuur op een efficiëntere wijze te ontwikkelen, te bouwen, te monitoren en te onderhouden. Dat draagt bij aan de betrouwbaarheid van watersystemen, verlengt de levensduur van objecten en zorgt voor grote besparingen.
Het werken met digital twins vraagt om integraal digitaal kennismanagement en daarom wil DiTTo zich vooral toeleggen op de aansluiting tussen de digital twin en bestaande processen en dagelijkse praktijk.

Onderhoud Maeslantkering

De nieuwe joint venture werkt momenteel aan een digital twin van de Maeslantkering. Het doel daarbij is om onderhoudswerkzaamheden aan de kering te optimaliseren. Een ander voorbeeld is een digital twin voor drainage-infiltratiesystemen, waar de digitale kopie bijdraagt aan het verbeteren van grondwaterbeheer in relatie tot de kwaliteit van de fundering van monumentale gebouwen. Verder werkt diTTo ook aan een zuivering waarbij via een digital twin-benadering de afstemming op de afvalwaterketen wordt verbeterd.

Groeistrategie

Aveco de Bondt bouwt met de deelname in diTTo haar activiteiten uit op het terrein van waterveiligheid, waterbeschikbaarheid en klimaatadaptatie, met de Nederlandse markt als innovatiemotor. Een van de speerpunten daarbij is de functionele digitalisering van producten en diensten.

Aveco de Bondt heeft ook internationale ambities en kwam zo in contact met Wings ICT Solutions. Dit Griekse bedrijf brengt binnen DiTTo kennis en kunde in op het gebied van Internet of Things, draadloze 5G-netwerken, artificial intelligence en augmented reality. WINGS ICT Solutions bedient daarmee vier sectoren: milieu, infra, industrie en sociale diensten.