Job Udo als strategic advisor on water voor Ghana aan de slag

Job Udo als Strategic Advisor on Water voor Ghana aan de slagHet Water OS 4 programma is van start gegaan. Het programma ondersteunt de ambassades bij de uitvoering van hun meerjarige waterplannen in elf partnerlanden. Het programma wordt gefinancierd door het ministerie van Buitenlandse Zaken en uitgevoerd door NWP en RVO. Een belangrijke rol spelen de acht Strategic Advisors on Water die reeds aan de slag zijn. Een van hen is HKV’er Job Udo.

Job legt hieronder uit wat hij kan betekenen bij het leggen van duurzame contacten tussen de Nederlandse watersector en Nederlandse en lokale organisaties in Ghana.

‘Ik ben sinds 2011 vrijwel continu actief geweest in Ghana en ik heb er ook ruim een jaar gewoond. Ik heb veel ervaring over de breedte van de watersector. Die zet ik graag in om ertoe bij te dragen dat de Nederlandse watersector voet aan de grond krijgt in Ghana, en kansen weet te verzilveren.Er zijn vanwege het WASH-programma wel vrij veel ngo’s en Nederlandse bedrijven op het gebied van (afval)watertechnologie actief in Ghana. Maar verder is de Nederlandse watersector nog niet heel sterk vertegenwoordigd, terwijl de kansen er zeker zijn. Ghana is politiek al een paar decennia een stabiel en politiek rustig land. De nieuwe regering die vorig jaar is aangetreden, heeft grote ambities. De president had tijdens zijn verkiezingscampagne als slogan ‘one village, one dam’. Die dam is dan bedoeld voor irrigatie, maar kan ook overstromingen tegengaan, energie opwekken en de visvangst bevorderen. Ook zijn er omvangrijke plannen voor de hoofdstedelijke regio rond Accra, die voorzien in grote infrastructurele werken voor rivier en kustbeheer.

Ghana is een transitieland, we rekenen het tegenwoordig tot de middeninkomen-landen. Los van het Ghana-Netherlands WASH Programma gaat er geen Nederlands geld voor ontwikkelingssamenwerking meer naartoe. Maar er loopt een aantal omvangrijke programma’s van grote donoren zoals de Wereld Bank. Ik zet mij in om de concurrentiepositie voor Nederlandse partijen te vergroten binnen deze programma’s.

Water en landbouw is ook een belangrijk item, voor Nederlandse watertech-mkb’ers. De irrigatie is in Ghana slecht ontwikkeld. Met name in het noorden van het land liggen er kansen.Er is veel uitwisseling van studenten en we hebben in Nederland een relatief grote Ghanese gemeenschap. Die telt veel jonge, goed opgeleide mensen. Ik wil proberen die talenten te koppelen aan Nederlandse mkb-bedrijven en daarvoor een markt creëren in Ghana en omringende landen. Want vanwege de politieke stabiliteit is Ghana ook een interessante hub voor de hele regio.Ik ben nu een goede marktscan aan het maken. Daarin breng ik in beeld welke plannen eraan komen, waar de beste kansen liggen, welke rol de belangrijke donoren spelen, welke instrumenten beschikbaar zijn, ook in Nederland. In mei komt er een Ghanese watermissie naar Nederland, die gelegenheid wil ik aangrijpen om de sector bij te praten. Maar het kan ook gewoon vanaf nu: ik wijs graag de weg in Ghana!’