Job Cohen laat zetel waterschap aan zich voorbij gaan

Bij waterschap AGV bleef PvdA-fractievoorzitter Leny van Vliet-Smit met 49.666 stemmen ver bovenaan staan. Cohen liet de NOS weten als lijstduwer zijn partij te hebben willen steunen en het belang van het waterschap te willen onderstrepen. Zijn zetel neemt hij niet daadwerkelijk in.
PvdA en VVD gaan in dit waterschap beiden van drie naar vijf zetels in het bestuur, terwijl Water Natuurlijk een zetel moet inleveren en daarmee op vier zetels uitkomt in het nieuwe Algemeen Bestuur van het waterschap.
Overigens was de opkomst in Amsterdam, de stad van de oud-burgemeester met 37,2 procent het laagst. In De Bilt was deze met 60,2 procent het hoogst. 
In meerdere waterschappen zorgden voorkeursstemmingen voor een herschikking op de kandidatenlijst. Een greep hieruit:

Brabantse voorkeur
Veel voorkeursstemmen waren er bij Waterschap De Dommel. Maar liefst dertien van de 23 personen werden hier gekozen met voorkeursstemmen. De meesten stonden al dermate hoog dat ze hoe dan ook zeker waren van een plaats op de lijst. Twee personen komen dankzij de eigen achterban in het bestuur van De Dommel. CDA’er Theo van Beek uit Riethoven steeg hierdoor van een zevende naar een derde plaats. Mieke van Bree-Meeuwsen van 50Plus uit Eindhoven wist dankzij de voorkeursstemmen de tweede zetel van de partij te bemachtigen, Jac Hendriks uit Boxtel, van de partij Water Natuurlijk sleepte de meeste stemmen in de wacht: 34.680

Stichtse Rijnlanden
Ook bij hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden werd druk gestemd op individuen. Buiten de negen lijsttrekkers waren dit vijf kanidaten. Twee van hen danken hun plek in het bestuur aan de voorkeursstemmen. Jikke Balkema van de PvdA en Barbara van Genne van de Partij voor de Dieren kregen de voorkeur van de kiezers boven hoger op de lijst geplaatste kandidaten. 

Voorkeur voor vrouwen bij Vallei en Veluwe
In het bestuur van Waterschap Vallei en Veluwe wisten drie vrouwelijke kandidaten, Liesbeth van Dijk, Francisca van den Broek en Corrie-Christine van der Woude een zetel bij respectievelijk PvdA, CDA en VVD te bemachtigen dankzij voorkeursstemmen. 

SGP-vrouw valt net buiten de zetels
In Flevoland wist de eerste SGP-vrouw op een verkiezingslijst met ruim 800 stemmen op een tweede plaats te eindigen in de verkiezing voor waterschap Zuiderzeeland. De SGP behaalde maar een zetel dus Co van den Heuvel komt niet in het bestuur. 
Bij Waterschap Aa en Maas waren het Judith Hendrikx (Water Natruurlijk) en Joop van Orsouw (50Plus) , gemeenteraadslieden uit respectievelijk Den Bosch en Oss die dankzij voorkeursstemmen alsnog in het Algemeen Bestuur werden gekozen. Van Orsouw stond op de derde plaats van 50Plus, die bij de verkiezingen twee zetels behaalde.
 
Aa en Hunze
Ook Inge Eshuis (D66, Assen) zit de komende jaren in het algemeen bestuur dankzij voorkeursstemmen

Er waren ook waterschappen waar niemand opschoof door voorkeursstemmen. Zo wisten de kiezers bij waterschap Scheldestromen geen verschuivingen in de  volgorde te bewerkstelligen. 

Toepasselijke namen
Soms leken toepasselijke namen als Van Dijk of Storm een rol te spelen in de voorkeursstem.