Jantienne van der Meij en Anne Mathilde Hummelen samen directeur TKI Watertechnologie

Met ingang van 1 januari 2020 vervullen Jantienne van der Meij-Kranendonk (WaterCampus) en Anne Mathilde Hummelen (KWR) samen de rol van directeur voor het Topconsortium voor Kennis en Innovatie (TKI) Watertechnologie. In die functie onderhouden zij contacten met de Topsector Water & Maritiem, departementen, kennisinstellingen, bedrijven, eindgebruikers, andere topsectoren en TKI’s. Daarnaast zijn zij aanspreekpunt voor het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Missiegedreven beleid
In 2019 heeft de overheid op vier maatschappelijke thema’s concrete missies vastgesteld voor een klimaatbestendig, waterrobuust, duurzaam, gezond en veilig Nederland. Jantienne van der Meij: “Het realiseren van deze missies vraagt om samenwerking over de grenzen van topsectoren en TKI’s heen. De samenwerking met andere departementen en topsectoren in het missiegedreven topsectorenbeleid past goed bij de watertechnologiesector en kan leiden tot veel nieuwe kansen: afstemmen van onderzoek, nieuwe opdrachtgevers en toepassingsgebieden, samenwerking met regio’s rond toepassingen.”

Duobaan
Gezien deze ontwikkelingen heeft het bestuur van het TKI Watertechnologie besloten om naar analogie van andere TKI’s, met ingang van 1 januari 2020 de functie van TKI-directeur in het leven te roepen voor Watertechnologie. Jantienne van der Meij-Kranendonk en Anne Mathilde Hummelen zullen deze rol gezamenlijk invullen, naast hun andere werkzaamheden voor TKI Watertechnologie en hun moederorganisaties.

Speerpunten voor 2020
Anne Mathilde Hummelen: “De watertechnologiesector heeft een sterk ‘enabling’ karakter en werkt al veel samen met andere sectoren die ook belang hebben bij voldoende en schoon water. Ons speerpunt voor 2020 is om die cross-sectorale samenwerking naar fase 2.0 te brengen, door zowel in de kennisontwikkeling als de toepassing samen op te trekken.” Concreet doen ze dat door de watertechnologiesector aan tafel te brengen bij de verschillende relevante Meerjarige Missiegedreven Innovatie Programma’s, vooral op het vlak van landbouw, water & voedsel, circulaire economie en energie.

Jantienne van der Meij-Kranendonk
Van der Meij-Kranendonk werkt als liaison officer bij WaterCampus Leeuwarden (Wetsus, Water Alliance en Centre of Expertise Watertechnology). Sinds 2018 coördineert ze de werkzaamheden van de Water Alliance binnen de WaterCoalitie NL voor TKI Watertechnologie en sinds 2019 maakt ze deel uit van de Programmaraad van de TKI Watertechnologie. Ze is daarnaast bestuurslid van de stichting Wetskills. Daarvoor heeft ze bij de TU Delft en voor RVO.nl gewerkt (o.a. als innovatieattaché in Washington, VS) op de terreinen watertechnologie, duurzame energie en circulaire economie.

Anne Mathilde Hummelen
Hummelen is bij KWR programmamanager van het Bedrijfstakonderzoek, het collectieve onderzoeksprogramma van de Nederlandse drinkwaterbedrijven en het Vlaamse De Watergroep. Sinds 2014 vervult zij de rol van ambtelijk secretaris van het bestuur van TKI Watertechnologie.