Jan Hendrik Dronkers wordt secretaris-generaal bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De ministerraad stemde 10 juli in met het voorstel van minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De benoeming gaat in op 1 september 2020.

Dronkers is op dit moment directeur-generaal Luchtvaart en Maritieme Zaken en plaatsvervangend secretaris-generaal bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Daarvoor was hij onder meer directeur-generaal Rijkswaterstaat, hoofdingenieur-directeur van de directie Noord-Holland en plaatsvervangend directeur-generaal Mobiliteit bij het toenmalige ministerie van Verkeer en Waterstaat.

Achtergrond

Jan Hendrik Dronkers rondde de hts-opleidingen Civiele techniek en Economische bedrijfstechniek af en studeerde daarna Nederlands recht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.