Jan de Vries benoemd als hoogheemraad bij Rijnland

Jan de Vries is 11 januari benoemd als hoogheemraad. Hij volgt hiermee de in november overleden Sjaak Langeslag op. De Vries neemt grotendeels de portefeuille over van zijn voorganger. Zo wordt hij verantwoordelijk voor onder andere de watergebiedsplannen, peilbesluiten en poldergemalen. De Vries kent Rijnland goed. Sinds 2015 is hij vanuit de fractie Agrarisch & Bedrijven lid van het algemeen bestuur van het hoogheemraadschap: de verenigde vergadering. Naast zijn functie bij Rijnland heeft hij een boomteeltbedrijf in Boskoop. In de fractie Agrarisch & Bedrijven wordt de plek van De Vries ingevuld door John van der Slot uit Noordwijkerhout.