Jacqueline de Danschutter

Eind 2008 ben ik gestart bij Waternet, daarvoor ben ik afgestudeerd aan Hogeschool Larenstein voor de opleiding Land- en Watermanagement en aan de Universiteit Wageningen voor de opleiding Milieutechnologie. Bij Waternet ben ik momenteel werkzaam als programma manager innovatie. Ik ben mede verantwoordelijk voor het innovatie programma, waarbij de nadruk ligt op energie en grondstoffen uit water. Veder neem ik deel aan het transitieteam van ‘de Grondstoffenfabriek’, een samenwerking van alle Nederlandse waterschappen. Binnen ‘de Grondstoffenfabriek’ ben ik betrokken bij het expertteam fosfaat. Eerder was ik als afvalwatertechnoloog betrokken bij de bouw van de struvietinstallatie op de rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi) in Amsterdam West, de bouw en opstart van de nieuwe rwzi Hilversum en verschillende kleinere projecten. Ook ben ik werkzaam voor Wereldwaternet en onder andere betrokken bij een project in Zuid-Afrika. In de avonduren werk ik af en toe als freelance docent voor stichting Wateropleidingen.
Waternet is het enige waterbedrijf in Nederland dat zich richt op de hele cyclus. We zuiveren afvalwater, maken drinkwater en houden het oppervlaktewater op peil en schoon. Dit doen we in opdracht van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht en de gemeente Amsterdam.