Jaap Slootmaker wordt directeur-generaal Water en Bodem bij ministerie IenW

Drs. Jaap Slootmaker wordt directeur-generaal Water en Bodem bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De ministerraad heeft ingestemd met de voordracht op voorstel van minister Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De benoeming gaat in op 1 juli 2020.

Slootmaker is sinds 2018 plaatsvervangend directeur-generaal Rijkswaterstaat bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en is onder meer verantwoordelijk voor de zeven regionale onderdelen van Rijkswaterstaat. Daarvoor was hij chief financial officer (cfo) bij Rijkswaterstaat. Eerder bekleedde hij diverse managementfuncties bij Rijkswaterstaat, waaronder de functie van directeur stafdirectie Control & Toezicht, en bij het ministerie van Economische Zaken.

Jaap Slootmaker studeerde Bestuurskunde, specialisatie Financieel Economisch Beheer, aan de Rijksuniversiteit Leiden en de Erasmus Universiteit Rotterdam. Daarna volgde hij de post-doctoraalstudie Operational Auditing.