Jaap IJff, oud-voorzitter Unie van Waterschappen overleden

Jaap IJff is op 8 oktober op 90-jarige leeftijd overleden. Van midden jaren 80 tot midden jaren 90 was IJff voorzitter van de Unie van Waterschappen. Hij heeft een grote betekenis gehad voor het (regionale) waterbeheer in het algemeen en de waterschappen in het bijzonder. Dat zijn voor de ontwikkeling van de waterschappen belangrijke jaren geweest. Er werd samen met het Rijk en de provincies hard gewerkt aan de totstandkoming van de Waterschapswet, de eerste organieke wet waarin de institutionele structuur van het waterschap werd vastgelegd. Ook verschenen de Derde Nota waterhuishouding en de notitie Omgaan met water, waarin een nieuw waterbeheer (integraal waterbeheer) werd voorgestaan en werd gewerkt aan de overdracht van natte waterstaatswerken van het Rijk aan de waterschappen. Tussendoor vond het reeds in gang gezette opschalingsproces van de waterschappen nadrukkelijk voortgang. IJff heeft volgens de Unie van Waterschappen als voorzitter altijd krachtig sturing gegeven aan deze ontwikkelingen. Hij was een knap en alom gerespecteerd bestuurder, die in staat bleek complexe dossiers snel tot de essentie terug te brengen. IJff wist altijd precies waar hij naartoe wilde en doorgaans wist hij dat ook te bereiken. Hij was vasthoudend en wist zijn opvatting goed over te brengen en daarbij ‘de vele kikkers in de bekende kruiwagen te houden’. Tegelijkertijd beschikte hij over het nodige relativeringsvermogen en had hij een goed gevoel voor humor. Na een opleiding tot vliegtuigbouwkundig ingenieur, op welk vakgebied hij ook promoveerde, startte IJff zijn loopbaan bij Fokker. Later werd hij lid van het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland. Begin jaren 80 werd hij voorzitter van het Zuiveringschap Amstel- en Gooiland in Hilversum en weer later dijkgraaf van het Hoogheemraadschap van de Uitwaterende Sluizen in Kennemerland en Westfriesland in Edam. Dit deed hij tot zijn pensioen.