IWA-Award voor magnetische terugwinning van fosfaat uit zuiveringsslib

Alle winnaars van de IWA Awards 2022 op het podium tijdens het IWA World Water Congress in Kopenhagen op 13 september (foto: IWA Twitter)

Wetsus en de TU Delft hebben tijdens het IWA World Water Congress in Kopenhagen de tweede prijs gewonnen met hun ViviMag-technologie voor het terugwinnen van fosfaat uit zuiveringsslib met een magneet. ViviMag is beloond in de categorie Doorbraaktechnologie. De eerste twee pilot installaties zijn inmiddels al in gebruik op rwzi’s in Nederland en Duitsland.

De uitreiking van de IWA-Awards voor onderscheidend leiderschap in de wereldwijde watersector vond dit jaar plaats op 13 september in Kopenhagen. De International Water Association (IWA) is ’s werelds grootste watervereniging, met leden in 140 landen. Met de prijzen beoogt de vereniging innovaties te stimuleren die toepasbaar zijn en het watermanagement in de dagelijkse praktijk verbeteren.

Zes categorieën

De IWA-Awards omvatten zes categorieën. In de categorie ‘Doorbraken in onderzoek en ontwikkeling’ gaat het om baanbrekend onderzoek dat nieuwe ontwikkelingen mogelijk maakt. ViviMag is zo’n doorbraak omdat de technologie het mogelijk maakt op iedere individuele rwzi fosfaat terug te winnen.

Hoog rendement

Fosfaat terugwinning op de rioolwaterzuivering kon tot nu toe alleen via de winning van struviet. Dit kan alleen bij bepaalde type zuiveringen en het terugwinrendement is nog vrij laag. Een andere bestaande optie is het terugwinning van fosfaat uit de assen van een centrale slibverbrandingsinstallatie.

Nieuw alternatief

ViviMag biedt als nieuw alternatief een eenvoudige technologie die decentraal op rwzi’s kan worden toegepast en waarmee het fosfaat met een heel hoog rendement – tot 70 procent – uit het zuiveringsslib kan worden teruggewonnen. Bij het vergisten van zuiveringsslib ontstaat het ijzerfosfaatmineraal vivianiet dat paramagnetisch is. Met ViviMag kan dit mineraal uit het digestaat worden afgescheiden waarna het ijzer wordt verwijderd en kaliumfosfaat overblijft.

Fundamenteel onderzoek

Nieuwsgierige onderzoekers bij Wetsus en de TU Delft identificeerde het vivianiet als belangrijk ijzer-fosformineraal in het digestaat. Door gebruik te maken van gangbare magneten uit de mijnbouw lukte het een afscheidingstechnologie te ontwikkelen. Na een succesvolle eerste pilot op rwzi Breda, volgde een tweede pilot in Duitsland. Chemicaliën leverancier Kemira is nu de patenthouder en neemt het voortouw in het opschalen van het proces.

Erkenning doorbraak

De IWA-Award is in Kopenhagen ontvangst genomen door Leon Korving van Wetsus en Mark van Loosdrecht van de TU Delft. Korving ziet de prijs als een erkenning van de doorbraak. “We zijn ontzettend blij met de erkenning van ons project. ViviMag is hét voorbeeld van een combinatie van wetenschappelijk inzicht en visionaire samenwerking tussen zowel de private en publieke partners, kan leiden tot drastisch nieuwe oplossingen”, aldus Korving.

Van Loosdrecht benadrukt de kracht van de samenwerking tussen wetenschappers en ingenieurs. “Het project is een prachtig voorbeeld van hoe nieuwsgierigheid gestimuleerd onderzoek in een ingenieursomgeving kan leiden tot innovatieve oplossingen voor maatschappelijke problemen”.

Financiering

ViviMag is ontwikkeld door Wetsus en de TU Delft in samenwerking met Kemira, Brabantse Delta, Vandcenter Syd, Aquaminerals, Aquacare, De techniek is ontwikkeld door Wetsus en de TU Delft in samenwerking met Kemira, Vandcenter Syd, Aquaminerals, Aquacare, Waterschap Brabantse Delta en Waterschapsbedrijf Limburg. Ook Royal HaskoningDHV nam deel aan ontwikkeling van de technologie. De pilotfase van het project werd gefinancierd vanuit de EU door EIT Raw Materials.

De eerste plaats van de IWA-Award in de categorie Doorbraak technologie ging naar de Montclair State University (USA) voor de toepassing van Ferrate (VI) bij huishoudelijke waterzuivering.