Burgers en bedrijven moeten straks terecht kunnen bij een digitaal loket. (illustratie: I&M).

De invoering van de Omgevingswet is uitgesteld naar 1 juli 2023. Volgens minister De Jonge, provincies, gemeenten en waterschappen is voor een zorgvuldige invoering van de Omgevingswet meer tijd nodig om te oefenen, te testen en te zorgen voor extra ondersteuning bij bevoegde gezagen. De waterschappen zijn klaar voor invoering op 1 januari 2023, stelt de Unie van Waterschappen.

Het is de vijfde keer dat de invoering van de Omgevingswet wordt uitgesteld. Zo zou het Adviescollege ICT-toetsing van de overheid hebben vastgesteld dat de digitale infrastructuur nog niet op orde is, schreef het journalistieke onderzoeksplatform Follow the Money eerder. De journalisten wisten de hand te leggen op een conceptadvies van het Adviescollege.

Beste optie

De invoering slaagt volgens de Unie van Waterschappen alleen als alle overheden deze stap zetten. De Jonge stelt dat een nieuwe, concrete ingangsdatum nodig is: “Er is meer tijd nodig om te oefenen en te testen. Alles afwegend is een nieuwe ingangsdatum van 1 juli 2023 de beste optie, zo vinden ook de provincies, gemeenten en waterschappen. Dit beperkte uitstel zorgt voor zorgvuldigheid én duidelijkheid. Over de verschillende scenario’s, achterliggende dilemma’s en alle voor- en nadelen ga ik graag met de Eerste Kamer in debat.”

Lappendeken aan wetten

De Omgevingswet bundelt een lappendekken aan wetten en voorschriften in één wet. Daarnaast zorgt de wet voor één digitaal loket dat het voor consumenten en bedrijfsleven makkelijker maakt vergunningen aan te vragen en projecten te starten. Het Koninklijk Besluit dat de eerder beoogde invoering per 1 januari 2023 regelt, trekt de minister in om vervolgens een nieuw besluit in procedure te brengen met als ingangsdatum 1 juli 2023.