Nieuw intelligent waterbeheersysteem met behulp van draadloos sensorennetwerk en zelflerende software

Dankzij een duizendtal innovatieve sensoren, Internet of Things en geavanceerde software krijgt Vlaanderen een uniek intelligent waterbeheersysteem. Daardoor zal de waterkwaliteit en -kwantiteit permanent en in real-time opgevolgd en aangestuurd kunnen worden. Vlaanderen kan zich op die manier beter wapenen tegen de groeiende dreiging van wateroverlast, waterschaarste en waterverontreiniging. Minister-president Geert Bourgeois stelde vandaag een eerste sensor in werking nabij De Blankaart (Diksmuide) in Diksmuide.

Waterreserves in kaart
Concreet biedt het Internet of Water dankzij de creatie van een grootschalig permanent sensorennetwerk de kans om de beschikbare waterreserves in kaart te brengen en tegelijk beter te benutten in functie van de watervraag. Het netwerk, van meer dan 1000 kleine, energiezuinige en draadloze water-kwaliteitssensoren (een ontwikkeling van imec) verspreid over Vlaanderen, zal continu de waterkwaliteit van bodem-, grond- en oppervlaktewater en gezuiverd rioolwater (RWZI-effluent) kunnen monitoren. Daardoor zullen de beschikbare waterreserves beter benut worden in functie van de vraag.

Met het pilootproject en de eerste experimenten die vandaag starten willen de partners inzicht krijgen in hoe nauwkeurig er gemeten kan worden, welke technische uitdagingen er liggen om de betrouwbaarheid en schaalbaarheid van een uitgebreid netwerk te garanderen, en hoe de uitkomsten op een duidelijke manier te visualiseren en voor iedereen beschikbaar te maken.

Vlaamse krachtenbundeling
Een aantal vooraanstaande bedrijven en onderzoeksinstellingen bundelen de krachten voor dit project van groot maatschappelijk belang. De vijf partners van het project – VITO, De Watergroep, Aquafin, imec en Vlakwa – hebben tevens de ambitie om van Vlaanderen de internationale koploper te maken inzake slim waterbeheer via de toepassing van innovatieve digitale technologieën.

Lees hier het hele bericht