hoogwater-maas
Foto: Extreem hoogwater op de Maas zoals in juli 2021 beperkt de afvoercapaciteit van zijrivieren als de Geul en Roer. (foto: Waterschap Limburg)

Door een bijdrage van Interreg van bijna 7 miljoen euro wordt grensoverschrijdende samenwerking mogelijk gemaakt op het gebied van waterveiligheid en het bestrijden van wateroverlast. België, Duitsland en Nederland slaan de handen ineen om van start te gaan.

De overstromingen van juli 2021 zijn de aanleiding om beter samen te gaan werken om de waterveiligheid te vergroten en wateroverlast zoveel mogelijk tegen te gaan. Het Europese fonds ter stimulering van grensoverschrijdende samenwerking, ofwel Interreg, stelt daarom geld beschikbaar. Het gaat om 6,9 miljoen euro, waarmee de partners in het gebied projecten kunnen opstarten.

Projectpartners

Waterschap Limburg is projectleider, met verder als partners onder andere het KNMI, Rijkswaterstaat, TU Delft, gemeente Weert en Belgische en Duitse waterpartijen. Patrick van der Broeck, dijkgraaf van waterschap Limburg; “Wij zijn blij dat we samen met 12 partners uit België en Duitsland de kans krijgen om grensoverschrijdend te werken aan hoogwaterbescherming en waterveiligheid, om de inwoners van de Euregio zo goed als mogelijk te beschermen.“

Plannen

De Euregio Maas-Rijn moet zich voorbereiden op grotere weersextremen dan eerder aangenomen. Dat vraagt om nieuwe inzichten en leidt tot nieuwe kennisvragen. De projecten richten zich op drie onderwerpen: weers- en watervoorspellingen verbeteren, crisisbestrijding versterken en de ruimtelijke inrichting klimaat robuust maken.

Grensoverschrijdend meetnet

De projectvoorstellen zijn recentelijk goedgekeurd en lopen tot eind 2023. Eén ervan gaat over een grensoverschrijdend meetnet in onder meer de Geul. Geplaatste camera’s moeten de doorstroming van de beken in kaart brengen en onder andere radarbeelden moeten het weer beter gaan voorspellen. Burgers worden zo eerder gewaarschuwd bij hoogwater.

Overstromingskaarten

Voor de belangrijkste wateren worden overstromingskaarten gemaakt. Aan het gedrag van de rivier en het beheer van stuwmeren wordt gerekend met voorspellingsmodellen, o.a. voor de Roer. Ook wordt onderzoek gedaan naar afval in snelstromend water met een veldlaboratorium.
Mobiele waterkeringen, ofwel Flood barriers, moeten kwetsbare objecten beschermen bij dreigende wateroverlast.

Korte looptijd

In totaal worden meer dan 50 activiteiten en onderzoeken uitgevoerd. De projecten starten binnenkort en lopen tot eind 2023. Interreg draagt 90 % bij aan de kosten.