Internationale prijs voor afvalwaterproject met decentrale DESAH-technologie

Recolab afvalwaterzuivering die deel uitmaakt van een stadsvernieuwing in de oude haven van Helsingborg, Zweden. (foto: Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp)

De decentrale waterzuivering in het Zweedse Helsingborg is bekroond als beste afvalwaterproject 2021 van de Global water awards. De zuivering is gebouwd rond de DESAH-technologie zoals die in Sneek en Amsterdam al eerder is toegepast. DESAH-technisch directeur Sybrand Metz hoopt dat de prijs meer gemeenten, waterschappen en projectontwikkelaars zal bewegen deze sterk afwijkende manier van waterzuivering nu echt te gaan omarmen.

In een nieuwbouwwijk van het Zweedse Helsingborg heeft het lokale nutsbedrijf in mei 2021 de nieuwe Recolab afvalwaterzuiveringsinstallatie officieel in gebruik genomen voor 4.000 gezinnen. De installatie is door Landustrie ontworpen en gerealiseerd op basis van de DESAH-technologie van de gelijknamige dochteronderneming. Deze decentrale zuiveringstechnologie werkt met de gescheiden afvoer van zwart water (uit keuken en toiletten) en grijs water (uit badkamer). Het zwarte afvalwater wordt vergist en het daarbij vrijkomende biogas wordt lokaal in de woningen gebruikt. Het grijs water wordt gezuiverd en kan, afhankelijk van de geldende normen, lokaal worden gebruikt. De Recolab-installatie is een van de vier demonstratieprojecten van het Europese Run4Life programma dat ervaring opdoet met het zuiveren van afvalwater op wijkniveau.

Derde leiding

In Nederland wordt de DESAH-technologie sinds 2007 in 232 woningen in Sneek toegepast. In 2019 is daar een drijvende DESAH-installatie bijgekomen voor 550 woningen in de Amsterdamse wijk Buiksloterham. De Zweedse installatie wijkt af van de Nederlandse, omdat er sprake is van drie afvoerbuizen uit de woningen. In Zweden zijn de voorschriften voor het verwerken van keukenafval anders en daarom is gekozen voor de opsplitsing van het zwart water met een aparte afvoerbuis voor het keukenafval dat met water is aangelengd. Deze natte keukenafvalstroom wordt apart vergist.
Zwembadwater
Later zijn de Nederlandse watertechnologiebedrijven NX Filtration en Jotem Waterbehandeling bij het Run4Life project aangehaakt. Het effluent van de Zweedse DESAH-installatie wordt nu met een bioloog gezuiverd en op zee geloosd. Het nutbedrijf van Helsingborg wil op termijn het effluent niet meer op zee lozen maar kunnen hergebruiken als zwembadwater.
De DESAH-installatie wordt daarvoor uitgebreid met een nabehandelingstap met de nanofiltratiemembranen van NX Filtration. Deze nabehandeling is ontworpen door Jotem Waterbehandeling. Volgens DESAH-technisch directeur Sybrand Metz is deze extra nabehandeling een belangrijke stap voor de toekomst van decentrale zuiveringstechnologie. “De hogere waterkwaliteit geeft meer mogelijkheden om het effluent lokaal her te gebruiken. Onze technologie levert al energie en meststoffen en daar komt dan het hergebruik van schoon water bij.”

Nederlands aandeel

Technisch directeur Metz is trost op het Nederlandse aandeel in de installatie en de verkiezing tot afvalwaterproject van het jaar. “Het gaat terug naar Wetsus dat veel onderzoek heeft gedaan naar de gescheiden afvalwaterzuivering en de toepassing van waterzuinig vacuümtoiletten. Daar is nu de Nederlandse kennis van membraantechnologie bijgekomen. In feite gaat de prijs naar het Zweedse nutsbedrijf als opdrachtgever, maar ik ben vooral trots op het Nederlandse cluster dat de kennis heeft ontwikkeld en de bouw heeft gerealiseerd.”

Doorbraak

Metz hoopt dat het winnen van de prijs invloed heeft op de afvalwatersector en op de bereidheid met de DESAH-technologie een gedurfde stap te zetten. “De lezers van het Engelse vakblad Global Water Intelligence hebben de winnaars gekozen. Veel lezers zitten in de wereld van de bouw van grote waterbehandelingsinstallaties. Dat maakt het heel bijzonder dat ze juist voor dit decentrale project hebbe gekozen”.
Volgens Metz zijn Nederlandse gemeenten geïnteresseerd omdat de DESAH-technologie aansluit bij hun groenbeleid. “Maar de invoering is een ingrijpende besluit want niet alleen moet het rioolstelsel worden aangepast, ook het waterschap en de projectontwikkelaars moeten meewerken. Als één partij niet meedoet, dan gaat het hele project niet door”, zo leert de ervaring. “Hopelijk raken meer partijen overtuigd nu het Zweedse demoproject deze internationale prijs heeft gewonnen”, aldus Metz.

De Global Water awards worden jaarlijks uitgereikt door het vakblad Global Water Intelligence tijdens een speciale conferentie die dit jaar op 17 mei in Madrid is gehouden.
Bij de winnaars zat ook Evides met een eervolle vermelding in de categorie Smart Water Projects voor hun geautomatiseerde pompsysteem waarmee het energieverbruik met 33 procent is afgenomen.