Internationale activiteiten drinkwaterbedrijven op 1 website: www.idwp.nl

Maatschappelijke verantwoordelijkheid
Vanuit hun maatschappelijke verantwoordelijkheid delen de Nederlandse drinkwaterbedrijven dagelijks wereldwijd hun kennis en kunde, opgebouwd in 150 jaar drinkwatervoorziening. Nederlandse drinkwaterbedrijven stellen hun kennis en kunde beschikbaar, op plekken waar dit hard nodig is. Deze activiteiten leveren tegelijkertijd ook kennis op voor de drinkwaterbedrijven en maken de sector een aantrekkelijke  werkgever waar medewerkers hun competenties in het buitenland kunnen vergroten. 
Drinkwaterbedrijven zijn al decennia actief in ontwikkelingslanden. In 2000 formuleerden de Verenigde Naties de Millennium Development Goals (MDG’s). Voor deze doelstelling zetten drinkwaterbedrijven zich in. Schoon drinkwater is echter nog steeds voor miljoenen mensen niet een vanzelfsprekendheid. 
Over de projecten
De Nederlandse drinkwaterbedrijven werken veelal via Water Operators Partnerships (WOP’s) waarin langdurig wordt samengewerkt met lokale waterbedrijven. Doel van de projecten is te komen tot zelfstandig opererende bedrijven in ontwikkelingslanden die voldoende veilig drinkwater produceren en distribueren. Specifieke activiteiten zorgen voor: goed georganiseerde bedrijven, het trainen van het lokale management en het terugbrengen van lekverliezen; om zo de bedrijfsvoering van waterbedrijven in ontwikkelingslanden te verbeteren. Vaak wordt in publiek-private partnerschappen samengewerkt met (internationale) donoren en lokale waterbedrijven en overheden. 
Drinkwaterwet
In de Drinkwaterwet is vastgelegd, dat drinkwaterbedrijven maximaal 1 procent van de omzet mogen besteden aan drinkwaterprojecten in het buitenland. De Nederlandse drinkwaterbedrijven zijn in ongeveer 20 landen actief met 50 projecten.