Internationaal project Vitens genomineerd voor Global Water award

Binnen Smartwater4Europe werken 21 organisaties samen waaronder 12 MKB bedrijven, 3 waterbedrijven en 3 kennisinstituten. Door samen te werken in het project kunnen de organisaties tests doen met sensoren en software in een gezamenlijk leidingnet van 35.000 kilometer, verdeeld over vier proeftuinen. Met dit onderzoek hoopt het consortium nieuwe inzichten te krijgen in het benodigde onderhoud van het leidingnet, en de vraag naar en kwaliteit van het drinkwater. Met dit onderzoek komt het drinkwaterleidingnet van de toekomst een stap dichterbij. Jaarlijks moet er naar schatting zo’n 20 miljard euro geïnvesteerd worden om het Europese leidingnet up to date te houden. Volgens schattingen kan er wereldwijd met de nieuwe inzichten tot 10 miljard euro per jaar bespaard worden. 
Smartwater4Europe
De belangrijkste deelnemers aan het consortium zijn naast Vitens het Londense waterbedrijf Thames water, Acconia Agua uit Spanje en de Franse Universiteit van Lille. Het gehele Europese drinkwaterleidingnet is ongeveer 3,5 miljoen kilometer lang. Het onderzoek loopt tot 2017. Het heeft een omvang van totaal 12 miljoen euro waarvan 6 miljoen euro subsidie die is toegekend door de Europese Commissie in het kader van de FP7 Water Inno Demo Call.