De nieuwe kaart brengt ook ondiepe bodemdaling in beeld. (foto: TU Delft).

Met behulp van satellietmetingen, GPS, en zwaartekrachtmetingen stelt een team van onderzoekers vanaf nu een interactieve kaart voor bodemdaling in Nederland beschikbaar. Waterschappen kunnen de metingen gebruiken om effectiever om te gaan met hun peilbeheer, bijvoorbeeld door veenbodems nat te houden in periodes van droogte.

Via www.bodemdalingskaart.nl komen dagelijks voor heel Nederland nieuwe data beschikbaar. Omdat de kaart naast de verschillende grondsoorten in Nederland ook de locatie van olie- of gasvelden laat zien, is goed te zien wat de oorzaak is van de waargenomen bodemdaling. Hierdoor kan bijvoorbeeld worden bijgehouden of de bodemdaling afneemt bij verminderde gaswinning in Groningen. Ook blijkt uit de gegevens dat de bodem in West-Nederland sneller daalt dan eerder werd verwacht.

Ondiepe bodemdaling
Een team van onderzoekers onder leiding van professor Ramon Hanssen van het Nederlands Centrum voor Geodesie en Geo-informatica van de TU Delft maakt op deze kaart voor het eerst onderscheid tussen de diepe oorzaken van bodemdaling, zoals gaswinning, en de effecten in de bovenste paar meter. Dat laatste kon tot nu toe niet direct gemeten worden. Het blijkt dat die ‘ondiepe’ bodemdaling op verschillende plekken in Nederland zelfs groter is dan die door de bekende, diepe oorzaken.

Randstad
Vooral in de veen- en kleigebieden in het westen van het land is deze bodemdaling nu duidelijk meetbaar, en merkbaar de afgelopen zomer, met tientallen huizen die scheuren en verzakkingen vertoonden door de droogte. Klimaatverandering lijkt een grote rol te spelen bij deze versnelde bodemdaling. Door de relatief warme zomers drogen veenbodems meer uit, waardoor een snellere bodemdaling optreed. Dit is een onomkeerbaar proces: het veen oxideert, waardoor er bovendien ook meer CO2 vrijkomt in de atmosfeer.

Over de Bodemdalingskaart
Het project bodemdalingskaart.nl is een initiatief van het NCG, de organisatie die de NAP-metingen van Nederland initieerde, het eerste continue GPS-netwerk van Nederland heeft ontworpen en het actuele hoogtemodel van Nederland verzorgt. TU Delft, KNMI, Hogeschool Utrecht, Universiteit Twente, SkyGeo en 06-GPS dragen bij aan het resultaat.