Intensivering samenwerking Stichting PostAcademisch Onderwijs en Deltares Academy

In 2015 zullen enkele nieuwe cursussen worden ontwikkeld. De eerste twee cursussen zijn reeds gepland:
  • Slimmer waterbeheer met Real Time Control (16 en 17 juni 2015);
  • Stroming en golven rond waterbouwkundige kunstwerken (21 mei 2015).
De cursussen zijn te volgen door alle technisch opgeleide personen (WO en HBO). Specifieke doelgroepen daarbij zijn medewerkers van ingenieursbureaus, Rijkswaterstaat, waterschappen en kennisinstituten. Met de samenwerking trachten beide partijen de ingenieurs in Nederland beter voor te bereiden op de grote opgaven die de komende jaren voor ons liggen.

Naar de Bedrijvenregistervermelding van Stichting PostAcademisch Onderwijs
Naar de Bedrijvenregistervermelding van Deltares
(persbericht april 2015)