Intensieve landbouw ondermijnt functie waterbergingen Engeland

Negentig procent van de Engelse waterbergingen functioneert niet naar behoren. Door intensieve landbouw zijn natuurlijke barrières verdwenen en stroomt het water te snel door. Dat blijkt uit het onderzoek  ‘Changing face of floodplains’ dat in opdracht van overstromingsverzekeraar Co-Op Insurance is uitgevoerd door de Salford Universiteit uit Manchester.

De onderzoekers pleiten voor het herstellen van de functie van waterbergingsgebieden. Door klimaatverandering gaat het vaker en harder regenen. Volgens de onderzoekers zal het water in de slecht onderhouden waterbergingsgebieden soms net zo snel stromen als in de rivieren. Lager gelegen, bebouwde gebieden zullen daardoor makkelijker overstromen.

Oneigenlijk gebruik
Een waterberging werkt als een spons doordat het water wordt vastgehouden door vegetatie en natuurlijke waterbuffers. Door oneigenlijk gebruik hebben de retentiegebieden hun natuurlijke werking verloren. Lang werd gedacht dat woningbouw het grootste probleem was, maar de studie wijst uit dat vooral de intensieve landbouw schade veroorzaakt.

Maatregelen
Kunstmatig, vlak aangelegde weilanden waar vaak een enkel gewas wordt geteeld zijn grotendeels verantwoordelijk voor de verminderde werking. Volgens de onderzoekers is het van belang dat boeren maatregelen nemen waardoor de waterbergingen hun oude functie terugkrijgen. Denk bijvoorbeeld aan natuurlijke heggen die het water beter tegenhouden dan prikkeldraad.