Intelligente peilstok vereenvoudigt bepaling baggervolume

Waterschappen moeten regelmatig sloten, kanalen en vaarten baggeren. Daartoe moet eerst worden bepaald hoeveel bagger er precies moet worden verwijderd. Deze ‘baggervolumebepaling’ is een lastig karwei, dat bovendien tot de nodige discussie kan leiden tussen opdrachtgever en baggeraar.
De Intelligente Peilstok moet hier een eind aan gaan maken. De IP lijkt op een klassieke peilstok, maar zit vol slimme elektronica. Daarmee meet de IP op basis van waargenomen weerstand in één keer peilen zowel de bovenzijde van de sliblaag als de ‘vaste bodem’. Uit deze data wordt een dwarsprofiel gegenereerd, waaruit vervolgens het baggervolume kan worden afgeleid.

Objectief
De techniek belooft veel geld en tijd te besparen bij de baggervolumebepaling en aanzienlijk nauwkeuriger te zijn dan de klassieke methode. De methode is robuust en levert objectieve reproduceerbare gegevens op. Een tijdrovende tweede of derde controle meting zou daarmee niet meer nodig zijn. Ook discussies over de vraag waar de sliblaag of de vaste bodem begint, kunnen met de IP verdwijnen. Deze worden vooraf gedefinieerd op basis van werkelijk gemeten weerstand. 

Samenwerkingsverband
De ontwikkeling van de IP gebeurt in een samenwerkingsverband van Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, Waterschap Hollandse Delta, Waterschap Scheldestromen, Waterschap Noorderzijlvest, Waterschap Rivierenland, Van der Zwaan bodem & waterbodem BV, Ingenieursbureau Niebeek Milieumanagent BV, dotOcean en Stowa.
Het Belgische dotOcean ontwikkelde eerder de GraviProbe, een toestel dat op grotere diepten sliblagen meet in havens en vaargeulen. Deze techniek ligt aan de basis van de IP. “Hoewel de techniek dus al bewezen is, is het toch spannend hoe de Intelligente Peilstok het in de praktijk gaat doen”, vertelt projectleider Nico Maat van Waterschap Rivierenland. “Iedereen die betrokken is, is heel erg enthousiast. De techniek lijkt veelbelovend.”

Prototype
Deze zomer wordt het prototype getest  door de deelnemende waterschappen. Maat: “Dan moet blijken hoe hij zich houdt onder verschillende omstandigheden en of inderdaad de metingen gelijk blijven wanneer ze door verschillende personen worden uitgevoerd.” Stowa zal de IP vervolgens nog laten testen door een niet betrokken partij. Maan hoopt dat de waterschappen de peilstok eind dit jaar, twee jaar na de start van de ontwikkeling, in gebruik kunnen nemen. 

Integraal meetinstrument
Mogelijk kunnen in de toekomst nieuwe features aan de peilstok worden toegevoegd, zodat de IP naast kwantitatieve metingen, kwalitatieve metingen kan uitvoeren. Te denken valt hierbij aan waterkwaliteitsparameters zoals pH, het zuurstofgehalte en het geleidend vermogen.  Zo kan er uiteindelijk een meetinstrument ontstaan dat een integraal beeld geeft van waterkwantiteit en -kwaliteit.