Integrale water- en omgevingscontrole bij glastuinbouw Rijnmond

Al enkele jaren voeren omgevingsdienst DCMR, Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), waterschap Hollandse Delta, hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard en Hoogheemraadschap van Delfland samen en voor elkaar controles uit in de glastuinbouw. Het toezicht op deze sector wordt volgens de samenwerkende partijen slagvaardiger en efficiënter, nu waterschappen en omgevingsdiensten ook op elkaars voorschriften gaan controleren. Dit past ook in het landelijk streven om controle van glastuinbouwbedrijven door waterschappen en omgevingsdiensten integraal aan te pakken.

Naleven
Uit onderzoek blijkt dat de meerderheid van de bedrijven geneigd is om de voorschriften na te leven. “Wanneer het naleven van regels en voorschriften bij alle bedrijven de norm is, kunnen de controles worden verminderd”, zo melden de partijen in een persbericht. “De betrokken handhavende overheden kunnen het toezicht dan beter afstemmen op het gedrag van de ondernemers.”
Voor 2015 staan in deze regio 154 bedrijven op de rol voor een integrale controle. Bedrijven die niet in de selectie zitten, kunnen nog wel door de individuele controlerende instanties worden bezocht. Bijvoorbeeld wanneer er een specifieke wetswijziging is doorgevoerd.

Integrale controles
Tijdens de integrale controles wordt onder meer gekeken naar de lozingen van water op de riolering en sloot. Bekeken wordt of deze zijn toegestaan en of zij geen bedreiging vormen voor de waterkwaliteit. Ook technische apparatuur en stookinstallaties worden gecontroleerd. Maatgevend is hierbij het
Activiteitenbesluit Milieubeheer en de Waterwet. Daarnaast kijken de handhavers naar het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen die de waterkwaliteit negatief kunnen beoordelen. 

Still van opname van RTV RIjnmond